Kvensk-norsk-kvensk ordbok på nett

Vet du at det finnes en kvensk-norsk/norsk-kvensk ordbok tilgjengelig på nett?

Kvænangsbotn
Foto: ALF EINAR HANSEN