Kvensk julekonsert i Burfjord

Kvænangen språksenter og Halti kvenkultursenter arrangerer julekonsert på Flerbrukshuset i Burfjord 16. desember kl. 17.00.

Julekonsert
Foto: Kvænangen språksenter/Halti kvenkultursenter

Koret KvääniÄäni har for anledningen fått med seg noen sangere fra Simalango, de vil synge både tradisjonelle julesalmer og nyere julesanger.

Les mer om arrangementet her

Har du et arrangement du vil reklamere for som har med kvensk kultur å gjøre, så send en e-post, gjerne vedlagt et bilde, til laila.lanes@nrk.no, så forsøker vi å få plass til det på nettsiden vår.