Statsministeren: – Takk for innsatsen

Kvenfolkets dag blei en forsonende dag der biskopen og kvenforeninga heiste flagg sammen og der statsministeren takka for innsatsen som gjøres fra organisasjoner, institusjoner og enkeltpersoner for å redde kvensk språk og kultur.

Leder i Tromsø kvenforening, Torbjørn Naimak og biskop Olav Øygard heiser kvenflagget på kvendagen 2021.

Leder i Tromsø kvenforening, Torbjørn Naimak og biskop Olav Øygard heiste kvenflagget sammen på Bispegården.

Foto: Laila Lanes / NRK

Kvenfolkets dag er i dag feira med flaggheising, blant anna i mange kommuner, og digitale arrangementer fra tidlig i dag til seint på ettermiddagen.

Det starta tidlig i morrest da biskop Olav Øygard og leder i Tromsø kvenforening Torbjørn Naimak heiste kvenflagget sammen på bispegården i Tromsø. Naimak er også med i bispedømmets utvalg for kvensk kirkeliv.

Det er ikke første gang flagget heises av Nord-Hålogaland bispedømme, men i år blei kanskje flaggheisingen ekstra betydningsfull. Etter at Norske kveners forbund har bedt biskopen og Kirkerådet om «et møte ved grinda», blei det nærmest en symbolsk handling om at man ønsker en forsoning etter en disputt som har pågått en stund.

– Det var en stor glede å være med å heise kvenflagget. For oss er det veldig naturlig og viktig å gjøre, og vi samarbeider gjerne med Norske kveners forbund og andre kvener, sier han.

Statsministeren med i Nordreisa

Halti kvenkultursenter i Nordreisa hadde et digitalt arrangement i formiddag, der også statsminister Erna Solberg kom med en hilsen.

– Det kvenske folket har en lang historie i Norge. Kvenenes arbeidsinnsats i bygder og byer i vår nordligste landsdel har vært med på å bygge opp landet vårt, sa hun.

Hun sa også at kvenenes kultur har vært med på å forme Nord-Norge som en sterk og viktig del av landet vårt. Og hun var inne på at kvensk språk har vært underlagt et sterkt press og at mange kvener føler et savn ved å ikke kunne sine forfedres språk. Hun er glad for at språket nå er i en positiv utvikling.

Kvenflagget heist i Oslo i 2021.

Også i Oslo blei kvenflagget heist, for andre gang.

Foto: Privat

– Jeg har lyst til å takke kvenske organisasjoner og institusjoner og minst enkeltpersoner som legger ned en stor arbeid for å vitalisere og ta tilbake det kvenske språket og, sa Solberg på Kvenfolkets dag.

– Kvensk teater, kvenske festivaler og kvensk media spiller en viktig rolle for å spre kunnskap og interesse for det kvenske, sa hun og gratulerte med dagen – på kvensk.

Du kan se den digitale markeringen fra Halti kvenkultursenter her.

Kan være en ressurs

Med i sendinga fra Halti var også flere Nord-Troms-ordførere. Blant dem var ordfører i Nordreisa, Hilde Nyvoll. Hun snakka om kvensk språk og kultur som en viktig del av Nord-Troms.

– Vi bor midt i en veldig spennende region med et mangfoldig kulturliv der kvensk språk og kultur er en naturlig del. Det bør vi alle bli mer bevisst om og stolt av. Det kan faktisk være en ressurs for hele samfunnet.

Hun sa at en sterk identitet fremmer selvtillit og skaperkraft.

Ordfører Hilde Anita Nyvoll

Ordfører i Nordreisa, Hilde Nyvoll, mener den kvenske kulturen kan være en ressurs som bør utnyttes.

Foto: Sveinung Åsali / NRK

Også på åpningsdagen til Troms og Finnmark fylkesting blei Kvendagen markert. Her fikk Lena Jinnergren stå for det kulturelle innslaget.

Og Statsforvalteren hadde en intern digital overføring så også statsforvalter Elisabeth Vik Aspaker fikk prøve seg på kvensk.

Her fikk de blant anna direkterapport fra Lakselv der unger fra kvenske barnehager fikk kjøre med hest og kjerre. Lakselv var et av få steder som hadde et fysisk arrangement.

Og vi tar med at også Nord-Hålogaland bispedømme har lagt ut en digital markering som du kan se på deres nettside.