Mener det er viktig at folk kan vigsles på kvensk for å gi nytt liv til språket

Kvænangen kommune vil legge til rette for borgerlig vigsling på kvensk. Ordføreren tror det er viktig i arbeidet for å holde liv i det utrydningstruede språket.

Bryllup

Da Kvænangen kommune ville legge til rette for vigsling på kvensk, fant de at det ikke finnes noe vigselsformular for språket.

Foto: Line Haus / NRK

Det er formannskapet i kommunen som nylig har vedtatt at de skal prøve å legge til rette for borgerlig vigsel på kvensk i tillegg til samisk.

– Kvænangen er en kommune som satser på samisk og kvensk språk, og vi har etablert et språksenter. Da føles det naturlig at vi ser etter områder der folk kan bruke språket i hverdagen, sier Losnegaard Mevik.

Kommunene overtok borgerlig vigsel

Fram til 31. desember 2017 hadde tingrettsembetene ansvaret for de borgerlige vigslene. Fra 1. januar 2018 tok kommunene over det ansvaret.

I dag tilbyr Kvænangen kommune vigsel på norsk og eventuelt andre språk som vigslerne behersker. Og det må finnes et godkjent vigselsformular. I dag finnes det for samisk, engelsk, tysk, fransk, spansk og russisk, men ikke for kvensk.

Rådhuset i Kvænangen kommune

Her på rådhuset i Burfjord kan det bli mulig å få en borgerlig vigsel på kvensk, i tillegg til norsk, samisk og flere andre språk.

Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

Ikke mulig å bli vidd på kvensk

At kommunen vil ha vigsel på samisk henger sammen med at Kvænangen er en av landets største reindriftskommuner. Mange samisktalende bor i Kvænangen store deler av året. Derfor er det naturlig at disse kan bli via i Kvænangen av en vigsler som behersker samisk

Men kommunen har også svært mange som er av kvensk avstamming, og kvensk språk er et satsingsområde i kommunen.

Eirik Losnegaard Mevik

Ordfører i Kvænangen, Eirik Losnegaard Mevik sier de satser på både samisk og kvensk språk og da er det naturlig at de prøver å tilby borgerlig vigsling på begge språk.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Losengaard Mevik sier de ikke hatt noen forespørsler fra folk som vil bli via på kvensk.

– Men da vi skulle finne noen som skal vigsle på samisk var det naturlig å også finne vigslere på kvensk siden vi satser på både samisk og kvensk, sier han.

Han mener at selv om det ikke er så ofte så er det en del av hverdagen at folk inngår ekteskap.

I saksframlegget heter det:

«Vi har for tiden en satsing på kvensk- og samisk språk gjennom språksenteret. Målet er at vi gjennom bruk i hverdagen skal sørge for at flere behersker språket. Derav vil det også kunne oppstå et behov for å løse livets små og store begivenheter på samisk/kvensk.»

– Vi fant ut at det ikke var mulig på kvensk, og da fant vi ut at vi får gjøre jobben sjøl og se om vi kan få innført et vigselsformular på kvensk.

Språksentret skal oversette

Nå har administrasjonssjefen fått i oppdrag å gjennomføre et arbeid for å få på plass et offentlig godkjent vigselsformular på kvensk. Dette må være standardisert og godkjent for nasjonal bruk.

Kvænangen språksenter

Kvænangen språksenter, som er et språksenter for både samisk og kvensk, har fått i oppdrag å oversette vigselsformularet til kvensk.

Foto: Samuel Frode Grønmo / NRK

Oversettelsen skal språksentret i gang med. Her finnes også personer som kan vigsle på de to språkene.

Det er Barne- og familiedepartementet som har ansvar for borgerlig vigsel. I en e-post svarer de at kommunen kan sende en skriftlig henvendelse til departementet med ønske om oversettelse av vigselsformularet til kvensk, så vil de vurdere saken.

Losnegaard Mevik tror det er viktig i jobben med å revitalisere kvensk.

– Jeg tror det er viktig at man i en jobb med å revitalisere et språk finner de områdene der folk kan benytte språket. Og jeg tror det betyr mye for dem som har kvensk bakgrunn og som ønsker å ta i bruk det kvenske språket.