Hopp til innhold

Retten til land og vann og lærermangel blir kampsaker

– Når jeg nå har bestemt meg for å stille til valg, er jeg veldig engasjert, sier Kai Petter Johansen som er foreslått som ny leder i Norske Kveners Forbund – Ruijan Kveeniliitto.

Kai Petter Johansen

Kai Petter Johansen driver gårdsbruk med skotske høylandsfe på gården Tangnesland i Kvænangsbotn.

Foto: Laila Lanes / NRK

Det var forbundets avgjørelse om å ha en leder i 50 prosent stilling som var avgjørende for han.

– Det var det som gjorde det mulig, nå kan jeg kvitte meg med noen andre engasjementer, sier Johansen som driver gård og har hatt tilleggsnæringer som brøyting og annet.

Han har mange saker han vil jobbe for om han blir valgt, som retten til land og vann, språksituasjonen og lærermangelen og Sannhets- og forsoningskommisjonens arbeid.

– God erstatter

Det har lenge vært klart at Hilja Huru trekker seg som leder av Norske Kveners Forbund – Ruijan Kveeniliitto. Mange i forbundet beklager at hun nå gir seg, men å finne en ny leder som tør å «hoppe» etter henne har ikke vært lett.

– Hilja er en kvensk diamant som fortsatt skinner, sier Trygg Jakola i valgkomitéen.

Men han mener de har fått en god kandidat som skal inn og overta, om han blir valgt på landsmøtet 21. juni, som for øvrig skal avvikles digitalt.

– Kai Petter skal ikke være en ny Hilja, sier Jakola.

Kai Petter Johansen har vært medlem i Norske Kveners Forbund siden 2009 og sitter i styret for Kvænangen qven- og sjøsamisk forening. Jakola sier han leverte en god «søknad» i sin begrunnelse for hvorfor han ville overta vervet fra Hilja Huru.

Selv sier han at ikke kan videreføre alt som hun gjør.

– Jeg er en annen person så jeg må bare prøve å lede på min måte, sier han.

Kai Petter Johansen

Kai Petter Johansen har vært medlem i NKF siden 2009. Han har mange saker han vil jobbe for om han blir valgt, språk- og lærersituasjonen, Sannhets- og forsoningskommisjonens arbeid og rettighetsspørsmål.

Foto: Anne Mari Rahkonen Berg / NRK

Johansen er spesielt opptatt av rettighetsspørsmål, retten til land og vann. Han har selv hatt problemer med Statskog som har forsøkt å tilegne seg deler av gården han driver. Han sitter i styret for Indre Kvænangen Almenning der de har en kamp mot staten.

Han er en engasjert person som også sitter i Kvænangen kommunestyre for SV og også i kommunens kontrollutvalg.

Han venter egentlig ikke noen motkandidater til valget på landsmøtet, men kan ikke utelukke det.

– Jeg tror ikke det blir noen stor diskusjon rundt det, men er åpen for det også, sier han.

Et bredt sammensatt styre

Han syns forslaget til nytt styre ser bra ut. Jakola mener det nye styret som nå foreslås vil være godt egna til å ta jobben i forbundet videre. Blant anna har medlemmene bred kompetanse.

Det er bare Jan Daleng som fortsetter i det nye styret med fast plass, men ikke lenger som nestleder. Men to varamedlemmer rykker opp til fast plass dersom forslaget blir vedtatt. Det er Vilde Christoffersen Walsø fra Trondheim og Trond Stubberud fra Bodø. Christoffersen Walsø foreslås som nestleder.

Valgkomitéen i Norske Kveners Forbund, som har bestått av Noora Ollila, Liss Beth Gjertsen Nyby og Trygg Jakola, har vært i arbeid siden i januar. De har hatt kontakt med dagens styremedlemmer og med lokallagene. De har også gått aktivt ut og spurt aktuelle personer om de vil stille til valg, sier Jakola.

Kriteriene de har lagt til grunn er kjønn, geografi, alder og forholde til kontinuitet samtidig som nye krefter må slippe til.

– I tillegg har vi også til en viss grad vektlagt spesiell kompetanse hos de vi foreslår.

Hilja Huru & Trygg Jakola

Dagens leder Hilja Huru og Trygg Jakola fra valgkomitéen, som tidligere har vært nestleder i forbundet.

Foto: Pål Vegard Eriksen

Foreslår to nestledere

Til landsmøtet 21. juni foreligger det et forslag fra landsstyret om en vedtektsendring som, dersom det blir vedtatt, innebærer at man velger to nestledere.

Derfor har valgkomitéen kommet med alternativt forslag med henholdsvis en eller to nestledere.

I det alternative forslaget foreslås Reidar Harju fra Asker som den andre nestlederen.

Til styret for øvrig foreslås Jan Daleng fra Røyken som også sitter i dagens styre. I tillegg foreslås Kristin Mellem fra Tromsø, Lindis Møller-Davidsen fra Vadsø og altså Trond Stubberud fra Bodø.

Som varamedlemmer foreslås Rune Sundelin, Alta, Line Evensen, Kåfjord, Torbjørn Naimak, Tromsø, Alma Olsen, Trondheim og Thomas Kjærstad, Mosjøen/Tromsø.

– Man kan gjøre en forskjell

Hilja Huru har vært leder i seks år, pluss to koronamåneder, som hun sier. Fordi landsmøtet skulle vært avvikla i april, men blei utsatt til juni fikk hun to ekstra måneder å lede forbundet.

Hun syns det er riktig å gi stafettpinnen videre, men sier jobben som leder har vært givende.

– Man kan bidra til å gjøre til en forskjell og gjøre opp for uretten som er en arv fra fornorskingen. Det er et privilegium å få denne tilliten fra det kvenske folket, sier hun.

Hun sier det har vært spennende og lærerrikt å lede en stor organisasjon som kvenforbundet.

– Det er en organisasjon i vekst samtidig som vi til daglig jobber med et bredt spekter av saker, både politisk, med offentlige utspill og media, alt dette lokalt, regionalt og nasjonalt.

Hun sier valgkomitéen har gjort en grundig jobb, de har ført en god prosess med innhenting av innspill fra de kvenske miljøene og det er mange hensyn å ta.

– Nå er resten opp til Landsmøtet, sier hun.