Julehilsen på tre språk fra Storfjord

Med denne videoen som vi har fått fra Storfjord språksenter ønsker vi vårt publikum en riktig god jul og et godt nyttår!

Elver fra Hatteng skole, Storfjord kulturskole og Storfjord språksenter synger "Mitt hjerte alltid vanker"

Elver fra Hatteng skole, Storfjord kulturskole og Storfjord språksenter synger «Mitt hjerte alltid vanker» på norsk, samisk og kvensk.

Det er 4. klasse på Hatteng skole som synger «Mitt hjerte alltid vanker» på tre språk i regi av skolen, Storfjord kulturskole og Storfjord språksenter.

Storfjord kommune har gjort et kommunestyrevedtak om at kommunen bygger sin virksomhet på tre kulturer og tre språk. – Derfor følger vi dette opp i praksis i barnehager og skoler med god hjelp fra Storfjord språksenter, sier oppvekst- og kultursjef May-Tove Lilleng.