Gir deg unik mulighet til å lære mer om egen slekt

Norske kveners forbund og Slekt og data slår to fluer i en smekk. De inviterer til kvensk slektsforskerseminar samtidig som det nye kvenmuséet i Vadsø åpner til høsten.

Familien Karl Harila og Elmine Enbusk med seks av barna

Trygg Jakola sier han har mye å lære om slekta til bestefar og bestemor, Karl Harila og Elmine Enbusk, som begge kom fra Tornedalen og bosatte seg i Vestre Jakobselv.

Foto: privat

I august skal nye Vadsø museum – Ruijan kvenmuseum åpne etter store ombygginger. I den forbindelse skal det arrangeres et seminar i kvensk slektsforskning. Seminaret arrangeres av Norske kveners forbund – Ruijan Kvääniliitto og slektsforskerforeningen Slekt og data, forteller Trygg Jakola som sitter i ei samarbeidsgruppe.

– Seminaret skal være for både de som ikke har jobba noe særlig med slektsforskning og kvensk slektsforsking og vi skal også ha et innhold som passer til dem som har jobba med det og ønsker å komme videre, sier Jakola.

Målsettinga er å gi kunnskaper om kvensk slektsforskning og å prøve å inspirere til å jobbe med det, sier han.

Stor festivitas ved museumsåpning

Seminaret skal vare hele helga 26.–28. august. Det blir blant anna et historisk foredrag om kvenske slekter. Hvem var de, hvor kom de fra i Sverige og Finland og hvordan har det gått med dem i de områdene de kom til, forteller Jakola.

Gjenåpningen av det nye kvenmuséet er nå under planlegging. Det skal skje fredag 26. august med stor festivitas.

Avdelingsleder Mia Krogh opplyser at de har satt ned festkomité og en arbeidsgruppe som jobber med åpningsarrangementet. Arrangementet vil gå over to dager, med selve åpninga og kulturelle innslag dag en, og et fagseminar på dag to.

Slektsforskerseminaret skal skje i bakkant av dette. Blant anna blir det mulighet for deltagerne å besøke Finnmark fylkesbibliotek som har en egen kvensk avdeling og kvensk fotosamling. Det er naturlig i Vadsø, mener Jakola.

– I Vadsø handler mye om det kvenske, sier han.

Trygg Jakola

Trygg Jakola sier det har vært stor interesse for tidligere seminarer og bussturer.

Foto: Laila Lanes / NRK

Og komitéen planlegger å få inn folk fra Nord-Sverige til å fortelle om arkivene der. Og det skal også legges inn en programpost som handler om å bruke de finske arkivene. Og folk skal få jobbe underveis på egen hånd med å finne sin egen slekt.

Men deltagerne vil også få mulighet til å bli litt kjent med det nye muséet.

Samarbeid med Slekt og data

Samarbeidet mellom Norske kveners forbund og Slekt og data, som er formalisert gjennom en egen arbeidsgruppe, har pågått over flere år. Gruppa har arrangert to slektsforskerturer med buss til Nord-Sverige og Nord-Finland. Den siste, som skjedde høsten 2019, var fullbooka.

Flere og flere som blir klar over at deres aner kommer fra over grensen i nord, blir interessert i slektsforskning. Og mange som leter, finner sine aner i Nord-Sverige eller Nord-Finland.

De har også arrangert slektsforskerseminar tidligere. Jakola sier de har fått spørsmål fra folk om hvorvidt komitéen har noe på gang i år. Og i år blir det altså ikke busstur, men seminar.

Busstur til Nordkalotten

I august 2019 var et helt busslass i Tornedalen på jakt etter sine kvenske slekter. Mange i nord har aner herfra.

Foto: Bente Nordhagen

– Hvordan tror du interessen for seminaret blir?

– Vi har jo ikke gått ut med informasjon enda, men når vi tidligere har gått ut med seminarer og turer til Nord-Sverige og Nord-Finland, så har det jo vært stor interesse. Vi har lagt opp til 30 deltagere. Det handler også om kapasiteten for vi ønsker jo at vi skal være på det nye muséet.

Sjøl har Jakola aner fra Tornedalen ettersom både hans bestemor og bestefar kom derfra. Han har mer å lære om slekta, sier han.