Hopp til innhold

Sier nei til å ha veiadresser på flere språk

Det er ikke aktuelt med flerspråklige veiadressenavn nå. Det sier statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet Paal Pedersen. Han avviser dermed ønsket fra dem som vil ha veiadresser på flere språk.

Manndalen, skilt på tre språk

Mange kommuner har vedtatt å skilte kommunenavn og navn på enkelte bygder på tre språk, men for veiadresser er det ikke aktuelt.

Foto: privat foto

Ønsket om kunne ha veiadressenavn på flere språk har vært reist fra blant andre Kåfjord kommune.

I fjor høst satte kommunen i gang et arbeid for å endre loven som ikke tillater veiadressenavn på flere språk.

Bernt Eirik Isaksen

Ordfører i Kåfjord Bernt Isaksen Lyngstad

Foto: Johan Ánte Utsi / NRK

– Jeg syns det er trist at vi ikke får anledning til å ha to navn. Det har med identitet å gjøre, å synliggjøre språket og de stedene i kommunen som har navn på kvensk og samisk, så det ville vært viktig, sa ordfører Bernt Isaksen Lyngstad den gang.

Ønsket blei fulgt opp av Troms og Finnmark mållag som i en uttalelse i vinter skrev: Tillat fleirspråklege adressenamn, straks!

I et brev som blei sendt til to departement, Språkrådet og Kartverket, ber de om at det settes i gang et arbeid som gjør det mulig å ha flerspråklige adressenavn.

Brev fra Troms og Finnmark mållag

Men dette avviser Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Og det er flere grunner til at dette ikke kan gjennomføres. Det er svaret NRK Kvensk får fra statssekretær Paal Pedersen i en e-post. Han ramser de opp slik:

  • Dagens løsning er entydig, og gir et enkelt og logisk oppbygd adressesystem.
    Statsekretær Paal Pedersen

    Statssekretær Paal Pedersen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet

    Foto: Stortinget / Stortinget
  • En løsning som legger opp til bruk av flerspråklige adressenavn, vil kreve tekniske endringer i alle statlige og kommunale datasystemer som håndterer offisielle adresser. Det vil også kunne gjelde mange private datasystemer hvor adresser er viktige dataelement.
  • Dagens løsning er ikke til hinder for at kommunene kan velge samiske eller kvenske adressenavn.
  • Adresser er sentralt i redningstjenesten og i nødetatenes daglige innsats. Vi står fortsatt midt i håndteringen av en pandemi, og dette er ikke tiden for å endre adressesystemet.

Dermed blir det ikke aktuelt å endre denne praksisen nå.