Hottigården i Storfjord – et ekte kvensk kulturminne

Vil du vite mer om Hottigården/Hotintalo i Skibotn/Yykeänperä? Til kvenfestivalen Paaskiviikkos digitale festival i juni blei denne presentasjonen av gården, på kvensk og norsk, lagd.

Den kvenske gården Hottigården – Hotintalo i Skibotn/Yykeänperä presenteres på kvensk og norsk av Leif Bjørnar Pedersen Seppola fra Skibotn kven- og finneforening.

Hottigården er en gammel kvengård bygd etter århundreskiftet, rundt 1910.

Skibotn kven- og finneforening har blant anna ved hjelp av dugnad sørga for at gården er blitt restaurert. Det er Leif Bjørnar Pedersen Seppola fra Skibotn kven- og finneforening som presenterer gården på kvensk og norsk.

Presentasjonen er en del av Halti kvenkultursenter sitt digitale program som kom som en erstatning for Paaskiviikko 2020. Det er Ørjan Marakatt Bertelsen som står for foto og regi. Bak produksjonen står, foruten Pedersen Seppola som presenterer gården, også Pål Vegard Eriksen, Skibotn kven- og finneforening og Riksantikvaren som har bidratt med arkivfoto. Emil Karlsen har ansvar for musikken.

Hottigården er blant anna brukt i forbindelse med Kvensk musikktreff som har vært arrangert her, blant anna i forbindelse med Paaskiviikko.