Hopp til innhold

Jobber også i 2018 med å bevare det kvenske språket

– Vi jobber for at den gaven som det kvenske språket er, og vår kultur og arv som er gitt oss av våre forfedre, skal gis videre til de som ennå ikke er født, sier leder i Norske kveners forbund, Hilja Huru, i sin nyttårstale.

Aldri før har kvenene blitt omtalt så ofte på Stortinget, sier leder i Norske kveners forbund, Hilja Huru, i sin nyttårstale.

I sin tale snakker Huru om året 2017 som det året da kvenene reiste seg. Hun ramser opp positive ting som har skjedd for det kvenske folket. Det handler om språkreir i barnehager, som nå på nyåret også starter opp i Nordreisa, om det kvenske flagget, og regionreformen der de to fylkeskommunene Troms og Finnmark begge har vedtatt handlingsplan for det kvenske språket og kulturen.

Og hun snakker om Sannhetskommisjonen for fornorskningen av samer og kvener som har ført til at det kvenske folket også er flittig omtalt på Stortinget.

– Aldri før i moderne tid har det kvenske folket blitt nevnt så mange ganger fra Stortingets talerstol, sier hun.