Hopp til innhold

Heidin muistostipendi jajethaan taas

Muistostipendi, joka luothiin journalisti Heidi Nilima Monsenin muistole, jajethaan kans tänä vuona. – Moolina oon nostaa esile kväänin kulttuurii ja anttaa ihmisille inspirasjuunii tuođa esile heiđän oma kväänin identiteettii.

Siitä oon melkhein kaksi vuotta ko journalisti ja redaktööri Heidi Nilima Monsen kuoli.

Heidi Nilima Monsen oli Ruijan Kaijun journalisti ja redaktööri. Kuvassa Heidi ja hänen veli Terje Nilima Monsen.

Foto: Heidis minnestipend

Se oon liki kaksi vuotta sitte ko Ruijan Kaijun journalisti ja redaktööri Heidi Nilima Monsen kuoli pitkän taistelun jälkhiin kreftää vasthaan.

Kuolema tuli suru-uutisenna monele sillä Heidi oli tunnettu kasvot kväänin miljöössä, ja oli tehny kovasti töitä kvääniasshiin etheen.

Jotta Heidin perintö jäis elämhään hänele niin armhaasseen kväänin miljöön, päätethiin hänen sviigersysteri Birte Mari Veetas ja isoveli Terje Nilima Monsen alkkaat kovota rahhaa hänen kuoleman jälkhiin. Moolina oli perustaa Heidin muistostipendi joka tulis varmistamhaan ette kvääniasshiin etheen tehtäis kans tulevaisuuđessa töitä Heidin niemelä.

Luje norjaksi:: Heidin kunniaksi perustettu muistostipendi mennee konstiroikale

heidi nilima monsen
heidi nilima monsen

Ystäviitten, familiän ja tuttuin avula pari saiki kashaan yli 65 000 kruunuu. Siitä het haluthaan nyt jakkaa joka vuosi 10 000 kruunun stipendin kväänin työle.

Ensimäinen stipendi jajethiin viimi vuona, ja sen sai konstijoukko Jokiroikka ja heiđän konstityö vastavirthaan // monstrøm. Se seissoo nyt Deichmanin biblioteekissa Oslossa päässiisheen saakka.

– Met olema tođela ylppeitä sen ympäri mitä met olema saanheet aikhaan kvääninuorten ja muitten kvääniin kans, sannoo Elisabeth Seppola Simonsen, joka kuuluu konstiroikkhaan.

Kunstnergruppa Jokiroikka: Elisabeth Seppola Simonsen, Maiya Syrstad Jerijervi.og M. Seppola Simonsen,

Jokiroikan konstiroikhaan kuuluu Eli Elisabeth Seppola Simonsen, Maiya Syrstad Jerijervi ja M. Seppola Simonsen.

Foto: privat

10 000 kruunun stipendi

Kans tänä vuona Heidin muistostipendi hakkee ihmistä tahi joukkoo, joka haluis Jokiroikan tavoin nostaa esile kväänin kulttuurii, mutta jolta puuttuu siihen rahat.

Pressemellingissä stipendin jakkaavat kirjoitethaan ette stipendin saatethaan saađa kaikki prosjektit, jokka tavala tahi toisela eđistää kväänin kieltä, konstii, litteratuurii tahi muuta kulttuurityötä.

– Moolina oon nostaa esile kväänin kulttuurii ja anttaa ihmisille inspirasjuunii tuođa esile heiđän oma kväänin identiteettii.

Svigersøster Birte Mari Vetaas og bror Terje Nilima Monsen deler ut Heidi Nilima Monsens minnestipend for første gang.

Sviigersysteri Birte Mari Vetaas ja isoveli Terje Nilima Monsen haluthiin Heidin muistostipendin avula varmistaa, ette Heidin perintö eläis kväänin miljöössä.

Foto: Kristine Jonas / Ruijan Kaiku

Yhđessä Heidin familiän kans stipendistä oon eđesvastauksessa nuorisojärjestö Kvääninuoret. Roikassa, joka päättää stipendin saajan, istuu siksi sviigersysterin, isoveljen ja Heidin hyvän ystävän Hilja Lisa Hurun lisäksi nuorisojärjestön nuorisotyöteliijä Kristine Jonas. Hän oli kans Heidin kolleega Ruijan Kaijula.

Stipendin fristi oon 15. aprillikuuta, ja se jajethaan Heidin kuolemanpäivänä, 31. maikuuta.

– Jos sinula ittelä ei ole mithään prosjektii työn alla, vinkkaa tämän mahđolisuuđen ympäri muile, seissoo se pressemellingissä.

Luje norjaksi:: Nelje kväänivaimoo muistelhaan vaimovoiman ympäri

Kvinnedag
Kvinnedag

Hei!

Met NRK Kväänilä kojema, ette se oon tärkkeetä kirjoittaat artikkeliita kans kvääniksi. Siksi kans tämä artikkeli oon kväänin kielelä. Halluutko sie kyssyyt jotaki meiđän sanavalinoista tahi olisiko sinula ollu parempi alternatiivi? Lähätä meile e-postii niin kehitämä yhđessä NRK Kväänii paremaksi!