Håper det blir ro rundt det kvenske salmebokprosjektet

Komitéen som har jobba med det kvenske salmebokprosjektet «Gamle salmer mot nye tider» skal få fortsette arbeidet, supplert av nye medlemmer. Det har Nord-Hålogaland enstemmig bispedømmeråd vedtatt.

Nord-Hålogaland bispedømmeråd 2020:

Nord-Hålogaland bispedømmeråd beklager i et enstemmig vedtak at prosessen med det kvenske salmeprosjektet har skapt usikkerhet i kvenske menigheter og blant kvener generelt. Her fra venstre, øverste rekke: Kai Krogh, Elin Mary Sabbasen (nestleder), Tove Karoline Knutsen, Hanne Marit Braathen, Siri Broch Johansen, Ingvill Anette Ulveseth, Fra venstre, nederste rekke: Christel Eriksen (vararepresentant for Kari Helene Skog), Oddgeir Sølvfæstersen, Gaute Norbye, Marta Kristine Ims (leder), biskop Olav Øygard.

Foto: Den norske kirke

Dermed håper de at den noe pikante striden som oppsto i kjølvannet av et vedtak i april er løst.

– Jeg håper det kommer fram at vi vil det her og at vi ønsker dette prosjektet. Og at det og kan skape ro og tillit i prosjektet videre, sier leder av rådet Marta Kristine Ims.

Marta Kristine Ims, leder av Nord-Hålogaland bispedømmeråd

Bispedømmerådsleder Marta Kristine Ims håper at vedtaket kan skape ro og tillit i prosjektet «Gamle salmer mot nye tider».

Foto: privat

Saken dreier seg om at bispekontoret blant anna blei beskyldt for å drive med fornorskning da de vedtok at Kvensk salmekomité, som hadde jobba med prosjektet i fire år, likevel ikke skulle ferdigstille heftet med 50 kvenske salmer.

Derfor blei det innkalt til et ekstraordinært møte fredag for å rydde opp i saken.

Saken blei grundig diskutert og bispedømmerådet kom fram til et enstemmig vedtak, sier Ims.

– Det var et stort engasjement rundt at vi ønsker å få dette til på en god måte. Jeg tror alle i rådet tenker at vi er glade for at vi var enige og at vi fikk fram et vedtak som vi trur kan være godt for alle parter i denne saken, sier hun.

Kristin Mellem

– Det er en gledens dag for oss i komiteen!, sier prosjektleder Kristin Mellem.

Foto: Eili Bråstad Johannessen

Musiker og lektor Kristin Mellem, som har vært prosjektleder for prosjektet er glad for vedtaket.

– Det er en gledens dag for oss i komiteen! Vi har opplevd saken som litt uvirkelig, men hadde hele tida håp om at bispedømmerådet ville forstå saken annerledes når de fikk tilgang på informasjon. Vedtaket er tydelig, med gode underpunkt. Det også hyggelig å se at arbeidet vårt blir verdsatt, sier hun.