Gir ikke opp kampen om trespråklig bokbuss i Nord-Troms

– Om bokbussen forsvinner vil det få store konsekvenser for det trespråklige arbeidet i Nord-Troms, sier bibliotekssjef Arne Steinnes i Kåfjord.

Språkbussen i Nord-Troms

Språkbussen i Nord-Troms er hver vinter på turné i seks kommuner i Nord-Troms, og da på tre språk.

Foto: Laila Lanes / NRK

Ordførerne i Nord-Troms vil påvirke Sametinget slik at bussen, som kjører rundt med bøker på norsk, samisk og kvensk, ikke forsvinner.

Det er Sametingsrådet som har vedtatt å fjerne tilskuddet til samiske bokbusser fra 1. januar 2020, rådet vil heller bruke pengene på å lage bøker. Og rådet får støtte fra Sametingets nærings- og kulturkomité.

– Jeg er veldig skuffa over Sametingsrådet, sier ordfører Svein Leiros i Kåfjord.

– Store konsekvenser for det trespråklige arbeidet

Bokbussen i Nord-Troms er ikke som en hvilken som helst annen bokbuss. Med sine bøker på tre språk, gir den barna en mulighet til å bli kjent med den trespråklige bakgrunnen i området.

Språkbussen i Nord-Troms

Ane-Alis Vatne Johansen fra Giellasiida/Samisk språksenter i Kåfjord og Tove Raappanen Reibo fra Halti kvenkultursenter/Haltiin kvääninsentteri er med på de trespråklige turnéene som skjer hver vinter.

Foto: Pål Vegard Eriksen / Halti kvenkultursenter

Det er Kåfjord kommune som eier bussen, og hvert år får de 883.000 i tilskudd fra Sametinget til driften som koster 1,3 mill. i året. Nordreisa og Lyngen kommune er med på å drifte bussen og gir et lite tilskudd.

Om støtten fra Sametinget forsvinner, vil det få følger ikke bare for bussen.

– Det vil få enorme konsekvenser for det trespråklige arbeidet i Nord-Troms. Hele Sapmi er jo mer eller mindre trespråklig, så om tilbudet blir borte vil det ramme ikke bare det samiske, men også det kvenske. Det gagner ikke samfunnet og de små bygdene som vi kjører ut til, sier biblioteksjef i Kåfjord, Arne Steinnes.

Han minner om at bussen kjører ut til grisgrendte strøk der det ikke finnes folkebibliotek. Dessuten har bokbussen i Kåfjord valgt å fokusere spesielt på tilbud til barn og unge.

Utlånet nesten fordobla siden 2010

Også ordfører Svein Leiros er skuffa.

– Det er sterkt beklagelig at Sametinget velger å kutte på ikke lovpålagte oppgaver, det vil særlig merkes blant våre yngste innbyggere, sier han.

Leiros påpeker at utlån er gått fra 10 000 i 2010 til 18 000 i 2017.

Svein Leiros

Utlånene er gått fra 10 000 i 2010 til 18 000 i 2017, tallene taler for seg selv, sier ordfører i Kåfjord, Svein Leiros.

Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

– Tallene taler for seg selv, det er viktig for utlån på kvensk, samisk og norsk litteratur, spesielt for barn og unge, sier han.

Språkbussen i Nord-Troms er hver vinter på trespråklig turne i seks kommuner, i samarbeid med Samisk språksenter i Kåfjord og Halti kvenkultursenter.

– De siste sju årene har vi nådd 2 400 barn og unge gjennom dette. Om det tilbudet forsvinner, kan jeg ikke se hvem som skal finansiere det, sier Steinnes.

Har ikke fått uttale seg

Fylkesråd for kultur og næring i Troms, Sigrid Ina Simonsen, har reagert på at Sametinget bestilte en omfattende evaluering av bokbussordninga i 2016. Den viste at bokbussene har en viktig rolle i å spre samisk litteratur og kultur til de samiske områdene i Norge, og anbefalte å opprettholde driftstilskuddsordningen.

Bokbussen Tana/Nesseby i Álletnjárga

Bokbussen Tana/Nesseby i Álletnjárga er en av de som kjører rundt i Sampi og gir tilbud ute i distriktene.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

– Det er oppsiktsvekkende at Sametinget så kort tid etter evalueringa velger å se bort fra denne tilrådinga, sier Simonsen.

Sammen med ordførerne i Nordreisa og Lyngen har Leiros nå sendt en uttalelse til Sametinget. Han mener de ikke er blitt hørt i saken.

– Saken ble sendt på høring i mai/juni med frist 24. august, midt i ferien, så Kåfjord kommune er ikke hørt i denne saken i det hele tatt, sier han.

Ordførerne kommer til jobbe politisk opp mot Sametinget for å hindre at vedtaket går igjennom der.

Har bidratt til synliggjøring

Også daglig leder Pål Vegard Eriksen ved Halti kvenkultursenter på Storslett beklager det om bussen forsvinner.

Halti har hatt et samarbeid med bibliotekene og bussen, «Bibliotek- og kulturbussen i Nord-Troms» siden 2013, blant annet med to årlige språkturnéer til barn og unge i alle de seks kommunene i Nord-Troms, den ene i samarbeid med Samisk språksenter i Kåfjord.

– Det regionale turné-samarbeidet har vært viktig for oss, og vi har gått inn med mye tid og ressurser, fordi det har vært noe vi har hatt troen på. Vi mener at Bibliotek- og kulturbussen er veldig spennende som læringsarena. Elevene får komme seg ut av det vanlige klasserommet, og inn i et annerledes «klasserom», der de får et opplegg som er litt utenom det vanlige, sier han.

Han mener at turneéne har bidratt til å løfte og synliggjøre de to minoritetsspråkene, samisk og kvensk, og også bidratt til økt flerkulturell bevissthet og forståelse for både små og store i regionen gjennom alle disse årene.

– Dersom Bibliotek- og kulturbussen forsvinner, så vil det naturligvis få store konsekvenser for begge disse turnéene, og det vil være veldig synd om dette samarbeidet skulle opphøre, sier Eriksen.