Hopp til innhold

Ennää vähä aikkaa ehđottaa kielipalkinon saajaa

Tieđätkö sie jonku jonka häytyis voittaat Kieliraatin kväänin kielipalkinto? Sitte sinula oon hoppu, sillä fristi ehđotuksen lähättämisele oon huomena, sannoo Pål Kristian Eriksen.

Kvensk språkpris for 2021 går til Kvenungdommen-Kvääninuoret og deles ut digitalt.

Vuona 2019 kielipalkinon voitti Kvääninuoret.

Mitä sammaa oon kielityöteliijä Eira Söderholmila ja Agnes Eriksenilä, journalisti Liisa Koivolehdola ja nuorisojärjestö Kvääninuorila?

Het kaikki oon voittanu kväänin kielipalkinon, jonka Kieliraati jakkaa joka toinen vuosi hengele, järjestölle tahi institusuunile, joka oon tehny suuren työn kväänin kielen etheen. Viimi kerran palkinto jajethiin vuona 2021, joka meinaa ette seuraavan kerran palkinto jajethaan tänä vuona.

Kieliraađin työteliijä Pål Kristian Eriksen kuitenki sannoo, ette ehđotuksen lähättämisele oon hoppu. Fristi oon nimittäin huomena, 31. januaarikuuta.

– Met otama mieluusti vasthaan lissää ehđotuksia, sannoo Eriksen.

Liisa Koivulehto i midten

Vuona 2019 kielipalkinon voitti Liisa Koivulehto. Kuvassa hän oon Daniel Imsin ja Åse Wetåsin kans.

Foto: Anne Mari Rahkonen Berg / NRK

Monta interesanttii nimmee

Eriksen ei saata paljastaa kunka monta ehđotusta het tähän asti oon jo saanheet, mutta saattaa sannoot, ette niin ihmissii ette järjestöitä oon ehđotettu palkinon saajaksi. Hän saattaa kans paljastaa, ette ehđotusten joukossa oon joitaki interesanttii nimmii.

– Ehđotusten joukossa oon joitaki jännittäävii henkkii. Juryllä tullee olemhaan monta fiinii mahđolisuutta joista valita voittaaja.

Tänä vuona juryssä istuthaan Kvääninuorten varajohtaaja Kaisa Sundelin, Kainun institutin kielityöteliijä Mari Keränen ja Vesisaaren kväänin kielisentterin johtaaja Raymond Olufsen.

– Met freistaama aina saađa joukkhoon ihmissii, jokka tiettää paljon kväänin kielestä. Tänä vuona kaikki tekkee työtä kväänin kielen etheen.

Les også Agnes Eriksen og Eira Söderholm får kvensk språkpris

kvensk språkpris

Niin ko aina, jajethaan kielipalkinto kväänin kielipäivänä, 26. aprillikuuta. Pandemian takia palkinonjako tapahtui viimi vuona kokonhaan digitaalisesti, mutta tänä vuona se oon mahđolista, ette Kieliraati pittää oikheen tapattuman.

– Met hunteeraama vielä kunka met sen tehemä.

Sie saatat lähättäät ehđotuksen huomisheen saakka e-posthiin post@sprakradet.no. Sen sie saatat kirjoittaat niin suomeksi, kvääniksi tahi norjaksi, lukkee se Kieliraatin nettisaitila.

Styret i Kvenungdommen/Kvääninuoret

Kuka tullee voittamhaan kielipalkinon Kvääninuorten jälkhiin?

Foto: Inger Marie Blomli