Hopp til innhold

En stor forteller fra Reisadalen / Iso muistelija Raisinvankasta

Høsten 1978 besøkte NRK-programmet Nordavindu Nordreisa og fortalte om den kvenske historien i dalen. / Syksylä 1978 kylästeli NRK-programi Nordavindu Raisinvankassa.

Peder Bergmo
Foto: NRK

Blant annet var programlederne Torill Svaar og Petter Skjelstad opp Reisadalen, på Tørrfoss gård, der bygninger etter de kvenske innvandrerne enda står.

Rundt 1720 kom de første seks finske eller kvenske familiene til Reisadalen og rundt 1880 bodde rundt 800 finlendere eller kvener i dalen.

I programmet møter vi Peder Bergmo, Eilif Jacobsen, Gunnar og Solveig Tørrfoss og Asveig Hasselberg.

Peder Bergmo var en velkjent mann i Nordreisa. Han hadde mange navn, han ble også kalt «Pekka Kauppi». På norsk var navnet hans som ung mann Peder Jakobsen Hallen, fordi Kauppi er Hallen på norsk. Da han laget seg egen boplass, Bergmo, litt ovenfor den gamle hjemplassen i Reisadalen, fikk han det offisielle navnet Peder Jakobsen Bergmo, på kvensk Pärkmuuin Pekka. Noen kalte han Pekka Moilanen etter etternavnet til faren.

Peder Bergmo var en stor forteller og ga et viktig bidrag til kunnskapen om det gamle kvenske språket og kulturen i Reisadalen. I 1982 fikk han det finske Kalevalaselskapets æresdiplom for dette. Han døde i 1991 102 år gammel. (Kilde: Aikamatka; Eira Søderholm, UiT.)

Se programmet her:

I 1978 var NRK-programmet Nordavindu på besøk i Reisadalen og snakket blant annet med Peder Bergmo

Nordavindu Raisista

Syksylä 1978 kylästeli NRK-programi Nordavindu Raisinvankassa, ja programinjohtajat Torill Svaar ja Petter Skjelstad laitethiin programin kväänitten histoorian ympäri vankassa. Het kylästelthiin Tørrfossin kartanossa missä pytinkit kvääni-siirtyjitten jälkhiin vielä seisova.

Suunile vuona 1720 tulthiin ensimäiset kuusi perettä Raisinvankkhaan kekkä olthiin suomalaiset eli kväänit, ja suunile vuona 1880 vankassa asuthiin suunile kaheksen sattaa suomalaista eli kväänii.

Programissa met saama kohatella Peder Bergmon, eli Kaupin Pekan, Eilif Jacobsenin, Gunnar ja Solveig Tørrfosskin ja Asveig Hasselbergkin kans, ja het muisteleva kväänitten elämästä Raisinvankassa.

Peder Bergmo oli kuulu mies Raisissa. Hänelä oli monta nimeä ja kyläläiset käskethiin hänen Kaupin Pekaksi. Nuorena miehenä hänen nimi oli ruijaksi Peder Jakobsen Hallen, sillä ko Kauppi oon ruijaksi Hallen. Ko hän laittoi ittelensä oman asumapaikan, jonka nimeksi tuli Bergmo, vähän ylöskäsin vanhaasta kotipaikasta Raisinvankassa, tuli hänen viraliseksi nimeksi Peder Jakobsen Bergmo, kväänin kielelä Pärkmuuin Pekka. Jokku käskethiin hänen Moilasen Pekaksi, koska hänen isän nimi oli Jaakko Moilanen.

Peder Bergmo oli suuri ja tärkeä muistelija, ja hän antoi paljon tietoa vanhaasta kväänin kielestä ja kulttuurista Raisinvankassa. Vuona 1982 hän sai Kalevalaseuran hyvän muistelijan kunniakirjan. Hän kuoli vuona 1991 ko oli 102 vuotta vanhaa.

Oversettelse: Kvensk institutt