Koronaen stanser ikke feiring av Kvenfolkets dag

Koronapandemien gjør at det i all hovedsak blir digital feiring av Kvenfolkets dag. Men i Porsanger har de fortsatt håp om fysisk feiring.

Kvenfolkets dag

Kvenfolkets dag feires mest digital i år.

Foto: Anne Mari Rakhonen Berg / NRK

De aller fleste offentlige etater og andre institusjoner satser på digital feiring av Kvenfolkets dag 16. mars.

Norske kveners forbund – Ruijan kvääniliitto skal feire Kvenfolkets dag på Facebook live og har sendt ut invitasjon til kvenske organisasjoner, institusjoner og samarbeidspartnere om å være med på feiringen. De ønsker å få inn hilsener de kan sende ut på Facebook. Og kanskje også ha med gjester.

Fra klokka 18 til 19 blir det et arrangement som ledes av 1–2 personer.

Leder i Norske kveners forbund – Ruijan kvääniliitto, Kai-Petter Johansen sier de hadde håpet på en fysisk markering av dagen.

– Det er jo mye hyggeligere å kunne møtes på ordentlig, men vi må prøve å gjøre det beste utav den situasjonen samfunnet er i nå, sier han.

Han syns det er gledelig å se at så mange lokallag, kommuner og kvenske institusjoner er i gang med å planlegge digitale markeringer.

Markeres over hele landet

Kvenfolkets dag blei markert første gang i 2013. Feiringen har bredt om seg fra kommune til kommune, også sør i landet. I fjor heiste blant anna Oslo kommune kvenflagget for første gang på dagen. Dette skal skje også i år. Det skjer også i Trondheim, der Trondheim folkebibliotek også skal vise fram kvensk litteratur i to uker. Også i Horten vil det bli vist fram kvensk litteratur, noe Unni Eriksen står bak.

I 2018 falt dagen på en fredag og da benytta Halti kvenkultursenter Lyngenferga til å markere dagen. Det skapte stor oppmerksomhet. I Alta skapte statsminister Erna Solberg historie da hun var til stede på feiringen.

I fjor blei det digital feiring på grunn av konorapandemien, den gangen på ganske kort varsel. Også i år blir det stort sett ikke anledning til storstilt fysisk feiring.

Kvenske flagg

Flere og flere kommuner heiser nå kvenflagget på Kvenfolkets dag.

Foto: Samuel Frode Grønmo / NRK

Feirer slik Samefolkets dag feires

Også Statsforvalteren for Troms og Finnmark planlegger et digitalt arrangement. Det skal gjennomføres på Teams og inneholde både kultur og informasjon om kvensk språk og kultur.

Det blir blant anna innslag fra Nord-Troms, fra Tørfoss kvengård, fra Vadsø.

Assisterende statsforvalter Bård M. Pedersen sier de lager en feiring slik de gjorde det på Samefolkets dag den 6. februar. De har lagt opp til årlige markeringer av disse dagene.

– Vi håper det ikke blir årlige digitale arrangement, men etter hvert også markeringer der folk kan møtes fysisk. Det digitale alternativ er bedre enn ingenting. Men den mangler flere av de menneskelige og ikke minst mellommenneskelige dimensjoner. Synliggjøring er best når mennesker møtes! sier han.

Unger i sentrum

Ved Porsanger kvenske språksenter har de en plan som de håper kan gjennomføres uansett om koronasituasjonen i kommunen skulle endre seg. Det sier fagleder Anneli Naukkarinen. Porsanger kommune har ingen smittetilfeller.

– Vi har tenkt å bruke dagen til å gjøre stas på våre unge kvener, sier hun.

Fra Porsanger kvenske språksenter

Hild Irene Eyolvsdatter Holm og Elida Ingebjørg Eyolvsdatter Holm fra Børselv skole i henholdsvis 3. og 1. klasse, på besøk i Tornedalshuset på Kvensk institutt.

Foto: Anneli Naukkarinen / Porsanger kvenske språksenter

Åtte ungdommer og lærere fra finsk/kvensk klassen ved Lakselv ungdomsskole er invitert til språksentret. Der skal de få et foredrag og en film om kvener. Etter det skal ungene fra kvensk språkreir ved barnehagene i Porsanger besøke språksentret. De skal også få en runde med hest og slede, det blir kanefart i sentrum.

– Ungene skal få hver sine kvenske flagg de kan veive med gjennom sentrum. På denne måten skal det bli synlig i Lakselv sentrum at Kvenfolkets dag blir markert, sier Naukkarinen.

Etterpå blir det «lihavelli» (kjøttsuppe) i kopp og bolle og saft, og sang, alt utendørs. I tillegg blir det markering sammen med de seks elevene fra kvenskklassene ved Børselv skole den 17. mars med hundekjøring og bål ute i Børselv.

– Jeg gleder meg kjempemye, og håper at dette blir en fin dag, spesielt for kvenungan sier hun med et smil.

Halti kvenkultursenter har tatt initiativ til en digital markering i samarbeid med flere kommuner i Nord-Troms og Nord-Troms museum. Daglig leder Pål Vegard Eriksen sier de jobber med å få landa et program, men håper blant anna på bidrag fra barn og unge.

– Vi ønsker et regionalt preg og håper det vil være av interesse for både store og små, sier han.

Flere arrangementer

Kvensk Finsk Riksforbund markerer dagen på MIT FabLab på Polleidet i Lyngen. Der blir det servering og presentasjon av prosjektet «Kvenskfinske stedsnavn i Lyngen og Storfjord kommuner». Det skal også velges to varadelegater til Den VIII finsk-ugriske verdenskongress i Tartu i Estland i juni. Det blir også musikk ved Roald Hjalmarsen.

I Vadsø planlegger språksenteret å sette opp en litt spesiell språkdusj for Vestre Jakobselv barnehage sammen med Vadsø museum. Ungene er invitert til levende historie på Tuomainengården på Kvenfolkets dag. Nord-Varanger kvenforening vil ha en digital markering 16. mars. Det vil også bli hengt opp plakater med kvenske gratulasjoner og ord og uttrykk i butikker i Vadsø, forteller Jens Pedersen i foreningen.

I Kåfjord blir det Paaskimatka som flyttes fra Bokbussen inn i skolene. Paaskimatka-turnéen som vanligvis går i månedsskiftet mai-juni er flytta til uka rundt Kvenfolkets dag, opplyser biblioteksjef Arne Steinnes.

Kvensk bibliotektjeneste arrangerer en boksamtale med forfatter Terje T. Wollmann, som har laget Nils ja Magga-tegneserien. Den blir publisert på Facebook kl. 13.00 på Kvenfolkets dag.