Hopp til innhold

Dag to av Ruija kvenmuseums åpningsfest blir et innholdsrikt fagseminar

Spesielt positivt er det at folk med egne erfaringer og historier fra minoritetsgruppene får plass og vil dele sin kunnskap, sier Tone Cecilie Simensen Karlgård. Hun er med å planlegge åpningen av det nye museet i Vadsø.

Vadsø museum - Ruija kvenmuseum

Nye Vadsø museum – Ruija kvenmuseum er nå under oppføring og skal ferdigstilles innen åpningen i august 2021

Foto: LISBETH DRAGNES / VARANGER MUSEUM

26. august er det offisiell åpning av det nye kvenske museet og av hovedutstillingen Kohtaaminen Jäämeren kans - Møtet ved Ishavet. Tidligere denne måneden sendte museet pressemelding om talere og artister som skal være med på åpningsseremoni. I dag har museet kommet ut med program for fagseminaret som holdes dagen etter åpningen i Vadsø.

I 2018 mottok Varanger museum 43 millioner kroner over statsbudsjettet til ombygging av NRK-bygget i Vadsø. Pengene skulle gå til moderne museumsfasiliteter og ny basisutstilling.

Et innholdsrikt og mangfoldig seminar

Fagseminaret Kvensk/norskfinsk kultur og identitet i dag vil ta opp tematikk som belyses i den nye basisutstillingen, som skal stå klar ved åpninga av museet. Det skriver museet i pressemeldingen.

Museet har sammen med rådgivende gruppe bestående av fagfolk fra akademia og museumssektoren, fått på plass et innholdsrikt program. Tone Cecilie Simensen Kargård fra Kulturhistorisk museum, UiO, er en av medlemmene i gruppa.

– Vi ønsket at et mangfold av stemmer skulle komme fram i fagseminaret og det er nettopp et kunnskapsrikt knippe med fagfolk som utgjør programmet.

På dag to av museets åpningsfest blir det grundige forskningsbaserte foredrag om kvensk kultur, historie og identitet. Det er blant annet Einar Niemi ved UiT Norges arktiske universitetet som er en av innlederne. Han skal holde foredraget «Kvenene og norksfinnene – fra innvandrere til nasjonal minoritet. Historie og identitet» under seminaret.

Einar Niemi guider på byvandring i Indrebyen i Vadsø under Kvenske dager sept. 2020

Professor emeritus Einar Niemi vil holde et innledende foredrag der han gir et historisk fugleperspektiv på utviklingen av og problemstillinger omkring identitet og status til kvenene.

Foto: Laila Lanes / NRK

I tillegg er håndverksprosjekter basert både på urfolks- og minoritetspraksiser og viktig kunnskap om naturen representert.

- Spesielt positivt er det at folk med egne erfaringer og historier fra minoritetsgruppene får plass og ønsker å delta og å dele sin kunnskap, sier Simensen Karlgård.

Påmeldingen er åpnet både til åpningen og fagseminaret er nå på gang. Museet, ved prosjektkoordinator for åpninga, Monica Milch Gebhardt og avdelingsleder Mia Krogh, er fornøyde med et innholdsrikt og mangfoldig seminar.

Program

Fagseminaret er delt opp i tre deler. Dagen starter med avdelingsleder Mia Kroghs velkomsttale kl. 9.00 og avsluttes kl. 16.50.

Viikon tärkkeimät uutiset

Viikon tärkkeimät uutiset