Åtte års arbeid er over, salmeboka på meänkieli er klar

Dermed blir den første salmeboka på meänkieli, en bok også kvener i Norge kan bruke, klar til jul. – Det var mange som fikk tårer i øynene da de for første gang sang salmer fra sin egen salmebok, sier Linnéa Nylund.

Salmebok på meänkieli

En salmebok på meänkieli ble tatt i bruk for første gang, i første adventssøndag i Korpilombolo kirke i Pajala menighet. Det ble en ekstra høytidelig advent for meänkieli-talere med biskop emeritus Hans Stiglund til stede.

Foto: Yusúf Hamo

På første adventssøndag ble den historiske boka «Virsiä meänkielellä» lansert i Korpilombolo kirke i Pajala menighet. Og boka fikk høytidelig og følelsesladet mottakelse.

Linnéa Nylund har vært med å oversette salmer til meänkieli som er morsmålet hennes. Slik som mange andre føler også Nylund at innholdet i salmene er blitt klarere og berører hjertet sterkere på meänkieli enn på svensk. Selv om hun lærte svensk allerede som barn, og har brukt svensk på skolen og på jobben sin som voksen, er det meänkieli som ligger hennes hjerte nærmest.

Til sammen 120 salmer, de fleste av dem veldig kjente og kjære, ble valgt ut av Svenska kyrkans salmebok til oversetting. Det er et utvalg av salmer som kan brukes i ulike årstider, i ulike kirkelige høytider og gudstjenester.

– Dette føles veldig bra, det er en virkelig stor hendelse for oss da vi fikk denne salmeboken. Den gjør det lettere å arrangere gudstjenester på meänkieli, sier Ritvaelsa Seppälä. Hun er prosjektleder, og stiftadjunkt i Luleå stift som omfatter både Norrbotten og Västerbotten, en tredjedel av Sveriges areal.

I tillegg til salmer fra Svenska Kyrkas psalmebok, er det tatt med «Saunavirsi» (Bastupsalme) og «Tornionlaakson laulu» (Tornedalssången) som er særlig kjære for tornedalingarna.

Åtte års oversetting

Bare for ti år siden eksisterte det ikke noe som helst tekstmateriale til gudstjenester på meänkieli. Oversettelsen av den nye salmeboka startet i 2010, og i årenes løp har sju oversettere vært engasjert i prosjektet.

Psalmer på meänkieli

Slik ser den historiske salmeboken ut. Åtte års arbeid er fullført, til stor glede for det tornedalske folket i Nord-Sverige. Men også kvener i Norge kan bruke salmeboka.

Foto: Svenska kyrkan

En av dem var Bengt Pohjanen som tidligere også har oversatt blant annet de fire evangelier til meänkieli, forteller Ritvaelsa Seppälä fra den Svenska kyrkan.

– Dette har vært et veldig meningsfullt arbeid, kanskje derfor at salmenes språk er så poetisk. Å oversette salmene har vært en estetisk, åndelig interaktiv kulturopplevelse, sier Seppälä.

Oversetter Linnéa Nylund opplevde også arbeidet som svært interessant og givende, selv om salmer er veldig krevende å oversette.

– Det er mye å tenke på. Man må være tro mot originaltekstens innhold, oversettelsen på meänkieli må flyte godt, man må tenke på rim og rytme, og resultatet skal være «sangbar», forteller Nylund.

I meänkieli slik som i kvensk, er det en del regionale variasjoner, noe som har gitt oversettelsesarbeidet flere utfordringer. Men nå er man i mål i Tornedalen.

Boklansering under Nattfestivalen

Boklanseringen skjedde under Nattfestivalen i Korpilombolo kirke søndag den 2. desember. Salmeboka ble presentert under salmekonserten der musikkgruppa «Surunmaa», solist Bo Lindberg, solist Birgitta Rantatalo og Tallbo-koret fremførte salmer fra boka.

Salmebok på meänkieli

Heder og ære i Korpilombolo kirke. Fra venstre kirkemusiker Ewerth Richardsson, oversetterne Bengt Kostenius, Bertil Isaksson, Linnéa Nylund og prosjektleder Ritvaelsa Seppälä. Alle oversettere var ikke til stede.

Foto: Yusúf Hamo

Biskop emeritus Hans Stiglund fra Luleå stift sammen med oversettere av salmene var med å lansere salmeboka på meänkieli. Etterpå var det tid til kirkekaffe, hyggelig prat og boksalg.

Salmer på meänkieli på Spotify

En del tidligere oversatte salmer på meänkieli kan man høre på Spotify og på den måten skape mer høytidelig stemning når julen nærmer seg. I 2014 og 2016 var Luleå stift med å produsere to CD-plater på meänkieli.

I 2014 kom CD av Bo Lindberg «Aurinko nousee – virsiä meänkielellä» og i 2016 kom musikkgruppa «Surunmaa» med sin CD «Mie halvaisin sen uskon ette joku rakastaa». CD-platene kan også bestilles på nett for 100 kroner per stykk.