«Kvenene er kommet for å bli»

Utstillingen «Met olema ja tulema olemhaan Kväänit Porsangissa / Vi er kommet for å bli Kvener i Porsanger» ble åpnet i helga. Historiene til 25 kvener fra Porsanger satte sterke følelser i sving.

Kvener er kommet for å bli

Utstillingen i Lakselv museum trakk mye folk. Kvensk musikk, mange gode hilsener, kvenenes egne historier og film vekte sterke følelser. Mange fikk gledestårer i øynene når utstillingen ble åpnet. Terje Aronsen (til venstre), en ildsjel for kvensk språk fra Børselv (Pyssyjoki), betrakter fornøyd det han ser.

Foto: Riinakaisa Laitila / RDM-Museum

Utstillingen ble åpnet med pomp og prakt i Lakselv museum. Med kvenenes egne historier har man nå rettet fokus mot den kvenske minoriteten.

– Det var en sann glede å lage denne utstillingen! Det føltes veldig viktig å få lov å formidle kvenenes historier fra Porsanger, sammen med en utrolig dyktig prosjektgruppe, sa prosjektleder Riinakaisa Laitila fra Porsanger museum.

Særlig under visningen av filmen «Kaunhiimat sanat – De vakreste ordene», ble mange rørt til tårer. Det ble fortalt om tiden da kvensk ikke hadde noen verdi, da de måtte skjule sin kvenske bakgrunn og søke bort fra sitt eget.

Men nå er kvenene synlig, de anses som en ressurs for storsamfunnet.

Kvensk trekkspillmusikk i Porsanger

Sigmund Sarre, Almar Paulsen, Yngve Andersen og Sigbjørn Sarre, alle Kvenenes spellemenn i Lakselv, løftet stemningen til taket med sine trekkspill. Mellom taktene ble det servert kaffe, kaker og kaffeost.

Foto: Riinakaisa Laitila / RDM-Museum

Stor interesse

Over 100 mennesker møtte opp til åpningen av utstillingen. Museumskonservator Riinakaisa Laitila ønsket alle kvener, samer og nordmenn velkomne. Det vanket rikelig med godord da Inga Margarethe Vars fra RiddoDuottarmuseat sin administrasjon i Karasjok, fortalte hvor stolt hun var for at et samisk museum har klart å lage en så fin og viktig utstilling om kvener.

Riinakaisa Laitila

Museumskonservator Riinakaisa Laitila fra Porsanger museum, har ledet prosjektet om Porsanger-kvener.

Foto: Anne Mari Rahkonen Berg / NRK

Olaf Andersen, styremedlem fra Norske Kveners Forbund – Ruijan Kveeniliitto, overrakte hilsener fra organisasjonen. Han poengterte at kvenenes historier er viktig å få frem – ikke bare på utstillinger, men også i Sannhetskommisjonen.

Ordfører Aina Borch understreket i sin tale viktigheten av å få frem kvenenes stemme i trespråklige Porsanger. Hun takket kvenforeninger i Lakselv og Børselv for langvarig arbeid for kvensk språk og kultur.

Ildsjelene Terje Aronsen og Agnes Eriksen ble særskilt nevnt for sine livslange innsats. Borch håper at språksentret som blir åpnet 23. august, kan bidra ytterligere til å styrke kvensk språk og kultur i kommunen.

Kvensk perspektiv

Utstillingen er blitt formet av folk med kvensk bakgrunn, sett med kvenske øyne.

Anstein Mikkelsen og Kenneth Ulstein Johansen

Anstein er journalist, fotograf, filmprodusent og forfatter. Faren var kven fra Børselv, moren er fra Sunnmøre. Han har hatt kvensk språk og kultur i oppveksten, men snakker ikke språket selv. Kenneth Ulstein Johansen er under opplæring i kvensk filmproduksjon.

Foto: Almar Paulsen

Kvenenes filmhelt Anstein Mikkelsen, sammen med lærling Kenneth Ulstein Johansen, har laget filmen som het «Kaunhiimat sanat - De vakreste ordene». Anstein driver filmproduksjonsselskapet «Siivet» og har produsert over 30 filmer med kvensk tema i løpet av 20 år. Mange av dem har vært vist på NRK. Han har også levert fotomaterialet til flere naturbøker.

I katalogen som er laget til, kan man lese historiene til alle de 25 kvenene som ble intervjuet av Liss Beth Gjertsen Nyby. Hun har vært styremedlem i Norske Kveners Forbund og Kvensk institutt, og er aktivt med i virksomheten til Porsanger historielag.

Liss Beth Gjertsen Nyby

Liss Beth Gjertsen Nyby fra Lakselv (Lemmijoki) er utdannet adjunkt og lærer. Hun har kvensk bakgrunn, men har ikke kvensk som morsmål. Liss Beth har intervjuet personene i utstillingen og redigert tekstene.

Foto: Almar Paulsen

Bildene av kvenene som ble intervjuet, er tatt av Almar Paulsen. Han har hele livet vært en ivrig naturfotograf, hobbyornitolog og botaniker. Han har vært med på å utgi flere bøker om Porsangers geologi, fugleliv og planter. Paulsen har laget flere fotoutstillinger på Stabbursnes Naturhus, Porsanger Museum og Kvensk Institutt i Børselv

Almar Paulsen

Almar Paulsen var lærer i grunnskolen i mange år. Han har kvensk og norsk bakgrunn. Han hadde kontakt med begge språk i oppveksten og behersker kvensk/finsk. Almar har stått for fotograferingen av intervjuobjektene.

Foto: Almar Paulsen

De flotte, svære utstillingsplakatene av Porsanger–kvenene er laget av Trykkeriservice AS i Lakselv.

Drar på vandring

Utstillingen kan sees i Lakselv museum i juli, august og september. Deretter tilbys den til andre museer og samarbeidspartnere.

– Utstillingen kan vekke refleksjoner om livet hos alle kvener i Troms og Finnmark. Ja, kanskje i hele landet, sier museumskonservator Riinakaisa Laitila. Hun jobber nå med å sy sammen en turneringsplan slik at flest mulig kan ha glede av "kvenutstillingen" i Norge.