– Det er kjempeviktig å holde talen på kvensk

– Det hadde ikke blitt det samme å holde talen på norsk, sier leder i Norske Kveners Forbund/Ruijan Kveeniliitto, Hilja Huru. Nyttårsaften ettermiddag skal den kvenske nyttårstalen for første gang sendes i beste sendetid på NRK TV.

Hilja Huru, leder Norske Kveners Forbund

Hilja Huru iført kvendrakten er svært fornøyd med måten hun ble mottatt på i forbindelse med opptakene til nyttårstalen.

Foto: Bernt Olsen / NRK

– Det føles bra, det blir virkelig fint. Det har vært en fin prosess, sier Huru etter opptakene til den historiske nyttårstalen som blei gjort like før jul.

Har mye på hjertet

Hun håper hun får ut budskapet hun har på hjertet.

– Men man har jo begrensa med tid, jeg skulle gjerne ha sagt mye mer, sier hun.

Hun har fått ni minutter på seg til å gi et budskap til det kvenske og norsk-finske folket, men også til alle andre nordmenn siden dette for første gang sendes i beste sendetid på NRK TV. Blant dem er det svært mange vet svært lite om kvenene og norsk-finnene.

Blant anna snakker hun om arbeidet som er i gang gjennom Sannhets- og forsoningskommisjonens arbeid.

– Vi må lære oss å fortelle om det vi vet, sier hun og viser til at kvenene er blitt kalt «det tause folket».

Anne Mari Rahkonen Berg, Per Einar Grønmo

Noen av dem som står bak produksjonen av den kvenske nyttårstalen sammen med kvenredaksjonen, fra ve. journalist Anne-Mari Rahkonen Berg, fotograf/redigerer Per Einar Grønmo, leder i Norske Kveners Forbund Hilja Huru, journalist Laila Lanes, distriktsredaktør for Troms, Nina Einem og produksjonsleder Ragnhild Giæver.

Foto: Bernt Olsen / Bernt Olsen

Hun snakker ellers om årets store tema bærekraft og klima og det som skjer med ungdom over hele verden.

– Man kan se til de tradisjoner kvener og andre folk har med å gjennom generasjoner ta vare på naturen og gi videre til de som kommer etter. Det er en type kunnskap som er viktig, sier hun.

Og hun vil også bruke begrepet «bærekraft» om det å ta vare på språket og kulturen.

– Også de små språkene og kulturene er viktig å ha med videre slik at de kan være en del av mangfoldet.

Utfordrende å holde talen på kvensk

Hilja Huru har lært seg en del kvensk, men snakker det ikke i til daglig.

– Hvordan er det da å holde en tale på kvensk?

– Det er ganske utfordrende, det er en lengre prosess. Jeg har skrevet en tale på norsk og så er den oversatt til kvensk, det er gjort sammen med Kvensk institutt og LiisaKoivulehto (journalist i Ruijan Kaiku), for å få en god kvensk tekst, forteller hun.

Talen må være mulig for henne å lese.

– Jeg forstår det jeg leser, men har litt problemer med uttalen. Det blir ikke perfekt, men det må jeg godta. Men jeg syns det er viktig å gjøre det på kvensk så jeg prøver det, det hadde ikke vært det samme å ta hele talen på norsk. Det at kvensk høres er viktig, sier hun.

Forventning og glede blant kvener

Blant mange kvener er det mottatt med glede at nyttårstalen for første gang sendes på NRK TV.

Trygg Jakola

Trygg Jakola, tidligere leder av Norske Kveners Forbund, mener det har stor symboleffekt at NRK sender den kvenske nyttårstalen i beste sendetid på tv.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Trygg Jakola fra Vestre Jakobselv, som har vært nestleder av Norske Kveners Forbund, sier han skal benke seg foran tv-en og se den sammen med andre kvener.

– At NRK sender en nyttårstale på kvensk i beste sendetid på nyttårsaften er en stor begivenhet. Vet ikke hva jeg skal sammenligne det med, men hvis noen hadde sagt til meg for noen år siden at det vil skje, så hadde jeg sagt «ällä höppötä» (på norsk «ikke tull»). Det forteller at man i NRK har forstått viktigheten av å formidle «det kvenske», og det forteller også at den jobbinga som er gjort fra mange kvener, gir resultater, skriver han i en e-post.

Han mener det har stor symboleffekt, både internt blant kvenene og utad. Kunnskapen om kvener og det kvenske språk vil få et løft over det ganske land, og bevisstheten om og stoltheten av å være kven, vil også løftes, mener han.

– Viktig at den holder NRK-standard

Det at NRK2 og nrk.no ønsker å sende nyttårstalen, gjorde at det blei satt inn ekstra ressurser til opptakene, sier distriktsredaktør i Troms, Nina Einem.

– For NRK har det vært viktig at sendinga holder NRK-standard, blant annet når det gjelder lyssetting, lyd, korrekt teksting og så videre, sier hun.

Derfor har NRK sørga for at musikken er spilt inn på nytt, det er kjøpt flere bilder fra dokumentarfoto-prosjektet til Åsne Mellem og NRK har vært og gjort opptak på Kvensk institutt i anledning opptakene.

– Hilja Huru har hatt full frihet på innholdet i talen, men siden den nå får et større nasjonalt publikum, så har vi oppfordra henne til å ta med litt grunnleggende informasjon om kvenene/norsk-finnene i Norge. Dette er en flott anledning til å spre kunnskap om vår nasjonale minoritet, sier Nina Einem.

Du kan se talen på NRK2 Nyttårsaften kl. 1850.