Nexweşiya şekir bi rastî çi ye?

Amir bi zimane kurdi agehdariya dit li ser Corona

Perwerdeya ziman bi bandor

Pola li deryayê