Wêneyên karîkaturan yê sûrî li Norwec

Syriske karrikaturtegninger til Norge på kurdisk

Wêneyên karîkaturên ji Sûriyê, yên bi qaçaxî ji Sûriyê derxstin, li Tirkiyê re. Niha wê li galeriya li Lillehammer de bên nîşandan

Wergêr û Deng: Nazdar Asaad

Bêtir li ser Norwêcê bi zimanê kurdî.

nnorge@nrk.no

Amir bi zimane kurdi agehdariya dit li ser Corona

Perwerdeya ziman bi bandor

Pola li deryayê