Bila çavê we li ser be ka zarok çi dikin li ser înternetê.