- Bi dest silav kirin li jinan nekir - karê xwe ji dest da

Amir bi zimane kurdi agehdariya dit li ser Corona

Perwerdeya ziman bi bandor

Pola li deryayê