Efserê polîs Eirik Jensen, bi 21 sal zindan hate darizandin

Jensen på kurdisk

Amir bi zimane kurdi agehdariya dit li ser Corona

Perwerdeya ziman bi bandor

Pola li deryayê