Efserê polîs Eirik Jensen, bi 21 sal zindan hate darizandin

Jensen på kurdisk