Nexweşîya kol ê

Sykdommen Kols på kurdisk

Kol nexweşiya pişikê ye, kû derbasî yênçixarekêş dibe. Gelek kesan bi kolê ketine, bêyî ku ew dizanin.

Wergêr û Deng: Nazdar Asaad

Bêtir li ser Norwêcê bi zimanê kurdî.

nnorge@nrk.no

Amir bi zimane kurdi agehdariya dit li ser Corona

Perwerdeya ziman bi bandor

Pola li deryayê