Zarokên zarokxanê vê dersên melevanîyê vegirin.

Barnehage svømming på kurdisk

Amir bi zimane kurdi agehdariya dit li ser Corona

Perwerdeya ziman bi bandor

Pola li deryayê