- Pev çûn çêbû ji ber ku bi nêrînek xirab li kesekî din nêrin yan jî «blikking»