Hopp til innhold

– Det trengs nye grep i kulturlivet

Under onsdagens pressekonferanse om kulturbudsjettet for 2015 trakk Thorhild Widvey fram nye grep for norsk kulturliv, blant annet økt privat finansiering.

Thorhild Widvey under pressekonferansen i Operaen

Min ambisjon er et kulturliv som sprenger grenser, uttalte kulturminister Thorhild Widvey under pressekonferansen.

Foto: Tone Staude/NRK.no

Klokken 13.15 startet kulturminister Thorhild Widveys (H) pressekonferanse om kulturbudsjettet. Widvey startet dagens pressekonferanse med å sitere diktet «Det er den draumen» av den norske dikteren Olav H. Hauge.

– Jeg vil ha et mangfoldig kulturliv, et sterkt og uavhengig kulturliv, fortalte Widvey til det frammøtte pressekorpset.

Thorhild Widvey vil utfordre kulturlivet og samtidig stille krav. Under pressekonferansen snakket hun om nye krav til kulturpolitikken og kulturfeltet.

– Det er mye som går bra i norsk kulturliv. Men samtidig har jeg sett på alle mine reiser og i alle mine møter at det trengs nye grep. Siden 2005 har det vært store økninger i bevilgningene, men mindre oppmerksomhet om hvordan midlene er blitt brukt.

Se hele presskonferansen her:

Kulturminister om busjettet

Hva har kulturpengene ført til?

Ministeren viste til Enger-utvalget, som viser at det er et misforhold mellom bevilgninger og publikumsutvikling. Hun trakk fram flere punkter fra Enger-utvalgets rapport, blant annet at det digitale ambisjonsnivået hos bibliotekene har vært altfor lavt.

– Det etterlyses mer fleksibel drift slik at mer av pengene kan komme det kunstneriske til gode, fortalte Widvey.

Widvey skisserte noen viktige grep for å bygge sunne kulturinstitusjoner:

– Vi må finne effektive driftsformer slik at det går minst mulig penger til administrasjon. Regjeringen ønsker å stramme inn byråkratiet, også på kulturfronten.

For kulturministeren er det også viktig med en sterk privat finansiering av kulturlivet.

Thorhild Widvey mener gaveforsterkningsordningen har vært en stor suksess og vil utvide og tredoble ordningen.

– Det vil gjøre kulturlivet sterkere og mer uavhengig, sa hun under presskonferansen.

Venter på filmmelding

Regjeringen kuttet i 32,5 millioner i filmstøtte i fjor. Det store spørsmålet for filmbransjen i forkant av budsjettet, var om kuttene ville fortsette eller ikke.

Det skal komme en filmmelding våren 2015, og derfor ble det ingen store endringer eller overraskelser for norske filmfolk.

– Norsk filmbransje har mange store økonomiske utfordringer. Tre av fire norske filmer går med underskudd. Slik kan det ikke fortsette. Vi har nå kunnskap for å skape gode norske filmer, TV-serier og dataspill, uttalte Widvey under pressekonferansen.

Regjeringen forslår å øke støtten til filmfestivaler med 3,4 millioner kroner i statsbudsjettet. Tilskuddet er på i alt 10,7 millioner kroner til filmfestivaler og 3,8 millioner kroner til cinematek i 2015. I alt foreslås det 737,8 millioner til film.

Regjeringen vil også utrede en insentivordning for filmbransjen.

Kritiske pressefolk

Pressemiljøet stiller seg uforstående til at budsjettforslaget vil bidra til mer mangfold, i alle fall innenfor den norske pressen.

Mens Kulturdepartementet vil kutte 50 millioner i pressestøtten for å redusere pressens avhengighet av statlige støttetiltak, kaller sentrale medieaktører budsjettet for «en oppskrift på pressedød» og «skuffende».

– Virkemidlene må være nøytrale og at vi nå setter i gang en lik, lav moms for aviser er nytt i europeisk målestokk, fortalte Widvey.

Kulturstrøm

 • Ber USA utvise russiske journalister og ambassadør

  Avisen Wall Street Journal ber USA utvise den russiske ambassadøren og russiske journalister, som svar på pågripelsen av deres korrespondent i Russland, ifølge nyhetsbyrået AFP.

  – En utvisning av Russlands ambassadør til USA, samt alle russiske journalister som jobber her, er det minste vi forventer, skriver avisa i en lederartikkel.

  – Timingen av arrestasjonen ser ut til å være en nøye kalkulert provokasjon for å sette USA i forlegenhet og skremme utenlandsk presse som fortsatt er til stede i Russland, heter det videre.

  Det hvite hus har fordømt fengslingen av Gershkovich og advarer amerikanske statsborgere mot å reise til Russland. Amerikanere som alt befinner seg der, oppfordres til å forlate landet.

 • Vin- og spritflasker kan få advarsler

  Alkoholbruk kan gi økt risiko for en rekke sykdommer, og regjeringen vurderer å merke alkoholholdig drikke med en advarsel.

  Alkohol er det mest brukte rusmiddelet i befolkningen, og størstedelen av de helsemessige og sosiale rusproblemene i samfunnet er knyttet til alkohol, slås det fast i Folkehelsemeldingen.

  En mulig merkeordning er et av tiltakene regjeringen ser på for å redusere alkoholbruken.

  Norge har satt som mål å reduseres skadelig bruk av alkohol med 20 prosent innen 2030. Det vil være utfordrende siden Norge allerede har tatt ut en stor del av gevinsten gjennom en restriktiv alkoholpoliti. Ikke desto mindre vil myndighetene arbeidere videre for å nå målet, heter det i meldingen, som helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) la fram fredag.

  (NTB)