– Skal vi spleise, Hadia?

Kulturbyrået i Oslo ber kulturministeren om penger til et nytt Munch-museum.

– Gledelig med spleiselag, sier Carl I. Hagen.

– Dette er et ansvar Oslo kommune bærer, sier kulturministeren.

Spleiselag Munch

Kulturbyråd i Oslo, Hallstein Bjercke vil drøfte muligheten til å spleise på et nytt Munch-museum med staten, her representert av kulturminister Hadia Tajik.

Foto: NRK / Scanpix

Carl I. Hagen

Carl I. Hagen.

Foto: Holm, Morten / Scanpix

I et brev til kulturminister Hadia Tajik anmoder kulturbyrådet i Oslo, Hallstein Bjercke (V) om et møte for å drøfte realisering av et nytt Munch-museum. Han vil også presentere planene for det nye Deichmanske hovedbibliotek i Oslo; Diagonale.

Bjercke ber staten om å hjelpe til med inntil 30 prosent for å dekke kostnadene til de to kulturinstitusjonene.

Fremskrittspartiet har tidligere sagt at de ikke vil bruke mer enn 2,7 milliarder kroner på hovedbibliotek og Munch-museum til sammen. Men bare for biblioteket er det anslått en prislapp på 2,6 milliarder kroner.

Byråden vil ikke bekrefte at dette er grunnen til at han ber om støtte.

Kulturministeren avventer

I brevet kommer det frem at Oslo kommune innen 01. mars 2013 vil søke statstilskudd for begge kulturinstitusjoner under tilskuddsordningen for nasjonale kulturbygg.

Oslo kommune har et nasjonalt og internasjonalt ansvar for god forvaltning og formidling av Munchs kunst, og har som overordnet mål å realisere et nytt, moderne og framtidsrettet museumsbygg for kunstsamlingen. Byrådet planlegger om kort tid å fremme en sak om nytt Munch-museum.

Hallstein Bjercke, byråd Oslo

Hadia Tajik er avventende til brevet fra Oslo kulturbyråd.

– Jeg har hele tiden sagt til Bjercke at om han er opptatt av å diskutere med Kulturdepartementet er han hjertelig velkommen til å gjøre det, som alle andre lokalpolitikere, sier Tajik.

– Leit at Oslo ikke klarer bestemme seg

– Siden år 2000 har Staten bidratt med 5 milliarder kroner til ulike kulturinstitusjoner i Oslo, de kommende årene vil vi bruke ytterligere 5 milliarder kroner. Jeg er avventende til spørsmålet kulturbyråden ønsker å ta opp, og ser frem til møtet vi skal ha.

– Hvorfor kan du ikke bare gripe inn når politikerne i Oslo ikke klarer å bli enig om et Munch-museum?

– Det er veldig leit at Oslo-byrådet ikke har klart å bestemme seg for lokalisering av et nytt Munch-museum. Det har tatt veldig mange år. Munch testamenterte selv arven sin til Oslo kommune, og det ville vært veldig flott både for Munch, Norge og Oslo om Oslo kommune hadde klart å konkludere på dette, sier kulturminister Hadia Tajik til NRK.

– Gledelig med spleiselag

Frp har forslått at det opprettes en stiftelse eller et aksjeselskap der både Oslo kommune, staten og eventuelt også private skyter inn penger.

– Jeg har ønsket at byrådet skulle ta dette initiativet ovenfor staten i ett år, men det er gledelig at byrådet nå endelig ønsker å drøfte et spleiselag for både bygging og drift av et nytt Munch-museum med staten, sier Carl I. Hagen i en pressemelding.

– Et seriøst forslag

Video Fortsatt politisk strid om Lambda

Lambda ble ikke noe av. Hvor skal Munchs kunst henge i fremtiden?

Foto: Nyhetsspiller

Kulturbyråd Hallstein Bjercke har tidligere sagt seg enig med Carl I. Hagen. Som respons på forslaget svarte han i januar:

– Jeg ser på dette som et seriøst og gjennomarbeidet forslag, som inneholder interessante tanker og ideer som kan bidra med nytt liv i debatten, sier kulturbyråd i Oslo, Hallstein Bjercke (V).

– Bør følge opp med midler

I brevet til kulturministeren står det nå svart på hvitt at de ønsker å drøfte alternative organisasjonsformer for et nytt Munch-museum og statens holdning til å delta i byggingen eller driften av et nytt museum for Norges – og en av verdens – mest betydningsfulle kunstnere.

– Nå håper jeg kulturministeren følger opp med midler og ikke overlater hele regningen for et nytt museum til Oslos skattebetalere, sier Carl I. Hagen.

Kulturstrøm

  • Slutt for Senkveld på TV 2

    Etter 20 år er det slutt. Aller siste Senkveld sendes på TV 2 den 21. mai. Programmet ble fra 2003 og til 2018 ledet av Harald Rønneberg og Thomas Numme. TV 2s programredaktør Kathrine Haldorsen sier til NTB at kanalen nå skal fornye seg.

  • «Nomadland» håvet inn Baftaer

    «Nomadland» ble den store vinneren under søndagens britiske Bafta-utdeling med seier i fire forskjellige kategorier – blant dem beste film og beste regi. Filmen handler om en kvinne som etter ektemannens død bestemmer seg for å forlate hjembyen i Nevada til fordel for et liv som nomade. Hovedrollen spilles av Frances McDormand. (NTB)

    Frances McDormand i «Nomadland».
    Foto: Searchlight Pictures. © 2020 20th Century Studios All Rights Reserved / Searchlight Pictures