Vil ha lover mot barn på sosiale medier

– Altfor mange foreldre lar barna bryte aldersgrensene i sosiale medier, fortviler anerkjent barnepsykolog. Nå bør aldersgrensene lovreguleres på lik linje med kinofilm og dataspill, mener han.

Facebook Instagram Offline

SOSIALE MEDIER: Tre av ti norske jenter mellom 9 og 11 år er storbrukere av Instagram og Snapchat – til tross for at aldersgrensen er 13 år.

Foto: Karly Domb Sadof / Ap

Aldersgrenser for sosiale medier må inn i det norske lovverket på lik linje med film og dataspill. Det mener psykologiprofessor Willy Tore Mørch.

Det fins ikke nøyaktige tall på hvor mange norske barn under 13 år som bruker sosiale medier.

Men i en rapport som Medietilsynet ga ut i fjor, svarte hele tre av ti jenter mellom 9 og 11 år at Instagram og Snapchat var de sosiale mediene de brukte oftest. Over 20 prosent av guttene mellom 9 og 11 foretrakk Facebook eller Instagram.

Dette bekymrer professor Mørch.

– Det er ikke uten grunn at selskapene selv har satt en aldersgrense på 13 år. Det fordi de mener det kan være utfordrende og skadelig for barn om det misbrukes, sier han.

Vil ha lovregulering

Willy-Tore Mørch

FORBY: Professor Willy-Tore Mørch vil med loven i hånd regulere barns bruk av sosiale medier.

Foto: Arild Moe

Spørsmålet mange foreldre stiller seg er om man skal respektere 13-årsgrensen for sosiale medier, eller la den sikkert modne og ansvarlige tiåringen få sin egen profil på Snapchat, Instagram eller Facebook.

Aldersgrensen på 13 år er satt ut fra en amerikansk lov som ikke gjelder her i landet. Det er altså ikke ulovlig å lyve på laderen eller hjelpe barna å lage profiler i sosiale medier. Men det bør det bli, mener psykologiprofessoren.

– Dette burde vært regulert via norsk lov, sier han.

Møter motbør

Men lovforslaget til Willy Tore Mørch møter skepsis hos Medietilsynet:

– Det å sette en lov – hvordan i all verden skal den opprettholdes? Og hva skal være konsekvensen for barna om de bryter denne loven?, spør rådgiver Barbro Hardersen i Medietilsynet.

– Jeg har mye større tro på at man veileder barn og unge og heller går inn i en dialog som gjør at både barn og voksne reflekterer rundt sin bruk på sosiale medier, sier hun.

Mørch sier at om foreldrene hadde hatt respekt for disse aldersgrensene, så hadde det aller beste vært om de selv regulerte dette hjemme.

– Men siden dette åpenbart ikke er tilfelle, så vil en lovregulering kunne være aktuelt, sier han.

Kulturstrøm