Vil fjerne fast kunstnerinntekt

Ordningen med garantiinntekt for kunstnere bør legges ned. Det mener Løken-utvalget, som har gått gjennom støtteordningene i kulturlivet.

Av kunstneren Killi Olsen
Foto: NRK

Utvalgsleder Lene Løken vil erstatte den faste garantiinntekten med et forbedret arbeidsstipend. Det betyr at garantiinntekten kan forsvinne når den yngste kunstneren på ordningen pensjoneres i 2037.

I fjor ga staten ut 90 millioner kroner til 502 utplukkede kunstnere for at de skal kunne skape kunst og samtidig ha økonomisk trygghet.

- Et arbeidsstipend er mye bedre tilpasset den yngre generasjonen, det kunstfeltet og det kulturfeltet vi ser nå. Vi anbefaler å forlenge den perioden som arbeidsstipend gis for, og ber om å benytte denne ordningen mer fleksibelt, sier Løken.

- Hjørnesteinen i kunstproduksjon

Daglig leder i Norske Billedkunstnere, Gjert Gjertsen, er ikke fornøyd med at garantiinntekten kan forsvinne.

- Garantiinntektene er hjørnesteinen i kunstproduksjon for billedkunstnere, kunsthåndverkere og fotografer. Det har vist seg å være svært fungerende, og det er ingen i miljøet, gamle eller unge, som bestrider at dette er en ordning som er svært produktiv, og som er svært lite byråkratisk, sier han.

Les: Mottok kunstnerstøtte i 16 år - produserte ingenting

Gjertsen mener at kunstnere heller ønsker at ordningen forsterkes enn at den fjernes.

- Det som har vært fint og vakkert er at billedkunstnere i Europa, og verden over, har sett og ser på Norge og våre garantiinntektsordninger. Man kjemper for å få gjeninnført disse ordningene i Europa. Hvorfor man ønsker å ta bort denne ordningen er det ingen i vårt miljø som skjønner. Man reparerer ikke en bil som går!

- En fattigdomsfelle

Lene Løken mener at garantiinntekten fungerer som en fattigdomsfelle, og at den ikke er så bra som Gjertsen skal ha det til.

- Det er et lavt beløp i forhold til levestandard, du trekkes i din garantiinntekt hvis du tjener andre penger, og du får et komplisert regnskap av dette. Et arbeidsstipend kan du ha på siden av egeninntekt, og kan i veldig mye større grad tilpasses feltet, forteller Løken.

Gjert Gjertsen i Norske Billedkunstnere håper de får et system som er mangfoldig, og ivaretar de fleste kunstnerne.

- Vi er ikke imot et arbeidsstipend, selvsagt skal vi ha flere arbeidsstipend, men i hele floraen av tilskuddsordninger, er garantiinntektene et svært viktig virkemiddel, sier han.

Mindre byråkrati

Det var kulturminister Trond Giske som ga Løken-utvalget oppdraget med å se på støtteordningene i kulturlivet. Formålet er å få mindre byråkrati og mer kunst for pengene.

- Hvis forslagene blir gjennomført vil det bli færre steder å søke til, og kunstnere får i stedet en større sum der de søker. Det betyr at man bruker mindre tid på søknader, skjemavelde og rapportering, og man kan bruke mer tid på kunsten og kulturen, sier Giske.

Rapporten sendes nå ut på høring.

Kulturstrøm

 • 200 millioner betaler for Netflix

  Strømmegiganten Netflix har nå passert 200 millioner betalende abonnenter på verdensbasis. 37 millioner kom til i fjor. Tirsdag la selskapet fram et årsresultat med 213 milliarder kroner i overskudd. Aksjekursen steg umiddelbart med 10 prosent.

 • Youtube blokker Trump en uke til

  Donald Trumps personlige Youtube-konto er sperret i ytterligere en uke etter det Youtube har omtalt som flere regelbrudd i kjølvannet av kongresstormingen i Washington. Youtube eies av Alphabet, Googles eierselskap.

 • Konserter kun i egen kommune

  Nå blir det igjen mulig å besøke konserter, teater og andre kulturbegivenheter – innenfor egen kommune. Områder med høyt smittetrykk, for eksempel Oslo, kommer ikke til å åpne for arrangementer ennå. Inntil videre gjelder også reglene om at det kan være maksimalt 200 personer til stede hvis det er fastmonterte seter. Ellers er grensen ti personer.

  Pressekonferanse om koronasituasjonen
  Foto: Vidar Ruud / NTB