Vi ser mer TV

Vi bruker stadig mer tid på TV-titting. Mange har spådd en nedgang i fjernsynsbruken, men denne våren har seerne slått tilbake. Likevel har de store kanalene, og NRK spesielt, fått merke at det er vanskelig å fenge like mange som før. Kurer ser nærmere på våre TV-vaner.

Ny TV med mulighet for samisk meny

Hør: Kurer 106: Vi ser mer TV

I programmet treffer vi blant andre familien Kleven i Trondheim. Mamma Gry og Pappa Atle og døtrene Kaja, Mie og Tina forteller om sine TV-vaner og forteller hvordan hverdagen ble annerledes da de skaffet seg digital mottaker og kjøpte betal-TV-tilbud fra Riks-TV.

Forskningsleder i NRK, Kristian Tolonen og Morten Wiberg, TV-sjef i mediebyrået Carat gir oss TV-tittingstrender og forklarer hva som endrer seg med digitaliseringa.

Hallvard Moe er doktorgradssstipendiat ved Institutt for informasjons- og medievitenskap ved Universitetet i Bergen.

Han har fulgt digitaliseringsprosessene i Norge og andre vestlige land, og sammenligner utviklinga i Norge med andre land.

Du får også møte TV-sjef i NRK, Arne Helsingen og kommunikasjonssjef i NRK, Sigurd Sandvin, i Kurer 106.

Kurer NRK P2

Kulturstrøm