Verdas eldste kjende holemaleri

I Indonesia har arkeologar gjort eit spektakulært funn. Dei har oppdaga eit holemåleri som er laga for 45.500 år sidan.

Kulturstrøm