Nettmøte med Vegard Th. Olsen og psykolog Thore Langfeldt

 Nettmøte er over. Les svarene til psykolog Thore Langfeldt som er ekspert på seksuelle avvik. Les svarene her:

Vegard Thomas Olsen
Foto: Ekroll, Anne Liv / Anne Liv Ekroll, NRK

Thore Langfeldt
Foto: Alf Ove Hansen / Scanpix

Thore Langfeldt er spesialist i klinisk psykologi og kan mye om hvorfor noen blir overgripere og hvordan disse kan hjelpes gjennom terapi.Skriv til psykologen dine spørsmål og kommentarer.

I Migrapolis står Frank-Thomas fram og forteller at han ble tidlig seksualisert i barndommen og selv ble en overgriper som voksen.

Han er dømt  for overgrep mot fire mindreåringe og sonet 18 måneder for dette. I fengselet gjennomgikk han terapi to timer pr dag.

Hva mener du samfunnet bør gjøre?

Er straffene for milde?

Hva når straffen er sonet og de skal ut i samfuinnet igjen?

Hvordan tar vi som samfunn imot overgrepsdømte?

Hvor skal de bo og hva skal de jobbe med?

Er du pårørende, offer eller overgriper? Vi hører gjerne fra deg

Kulturstrøm