Ujamne kår for universitetskunst

Medan nokre universitet og høgskular tek godt vare på kunsten sin, blir hann vanskjøtta andre stader.

Ulla Udberg

Ulla Udberg, kunstforvaltar ved UiO.

Foto: Universitetet i Oslo

På Universitetet i Bergen er fleire verk forsømde og i dårleg forfatning. Universitetet i Oslo har derimot hatt ein eigen person tilsett for å ta vare på universitetet sin kunst.

Erlend Hofstad

Erlend Hofstad

Foto: UiB

- Det gir eit sjuskete preg og inntrykk av at ein ikkje bryr seg om den kunstnariske verdien eller arbeidsmiljøet til dei som jobbar her. Det ser jo berre forferdeleg ut, seier universitetslektor ved humanistisk fakultet i Bergen, Erlend Hofstad.

Attgrodd vinterhage

Fakultet ved Universitetet i Bergen er teikna av arkitekt Sverre Lied. Vinterhagen ved fakultetet er ei av mange utsmykkingselement ved universitetet som lid under manglande vedlikehald. Universitetslektor. Hofstad meiner vinterhagen no liknar ein attgrodd hageflekk, og får støtte frå fyrsteamanuensis i nordisk, Johan Myking.

- Faren min var med og bygde huset midt på 60-tallet. Nokre gongar har han spurt meg korleis det ser ut i den fine vinterhagen, og då har jeg hatt problem med å svare. I periodar har det ikkje sett ut, seier Mykling.

Eigen kunstansvarleg i Oslo

Ved Universitet i Oslo er det ein heilt annan situasjon for den store kunstsamlinga. Sidan 60-tallet har universitetet hatt eigen person tilsett for å ta vare på og vise fram kunsten.

- Vi har fått fokus på verdiane universitet har i den visuelle kunsten. Det er viktig at denne kunsten blir formidla til publikum, og ikkje berre heng som død dekor, seier Ulla Udberg, som er universitetet sin kunstforvaltar.

Sidan 1855 har Noregs eldste universitet samla over 2000 kunstverk. Til dagleg er kunsten spreidd i universitetet sine bygningar over til saman 500.000 kvadratmeter.

I går opna Høvikodden ei utstilling med verk frå samlinga som omfattar alt frå portrettmåleri av professorar til moderne foto og kunsthistoriske milepælar. Edvard Munch sitt maleri ”Kjemien” er i dette høvet henta ned frå veggen i Universitetets Aula.

Udberg meiner det ville vore umogleg å ivareta forvaltningsoppgåva utan ein person i 100 prosent stilling.

- Om lag 30.000 menneske har tilknyting til universitetet. Det er ei så stor forvaltnings- og formidlingsoppgåve at det ikkje ville vore mogleg.

Visjonar i Bergen

Professor i kunsthistorie Sigrid Lien er leiar for Universitetet i Bergen sitt utsmykkingsutval. Dei har visjonar for korleis dei skal utvikle og betre kunstverk og utsmykking ved universitetet, og korleis utsmykkinga kan gjerast meir heilskapeleg. Men dei slit med å få tida til å strekke til.

- Vi er eit lite utval med lite ressursar og vi kan ikkje springe rundt kvar dag å passe på dette sjølve. Det ville vore fint om ein person hadde dette som si arbeidsoppgåve på permanent basis, seier Lien.

Kari Tove Elvbakken

Kari Tove Elvbakken, Universitetsdirektør UiB

Foto: UiB

Universitetsdirektør ved Universitetet i Bergen Kari Tove Elvbakken fortel til NRK Kulturnytt at ein no vil vurdere korleis ein kan forvalte utsmykkinga på ein betre måte. Sigrid Lien håpar ein slik gjennomgang vil føre til at det igjen blir satt fokus på arkitektane sine visjonar for universitetet.

- Det hadde vore fint om dette igjen kunne bli ei glede å feste blikket på for alle som ferdast her kvar einaste dag, seier Sigrid Lien.

Kulturstrøm

  • «Friends» 25 år

    Tror ikke «Friends» hadde blitt akseptert i dag:

    - Nei, mener Friends-forsker. Nå er det 25 år siden første episode kom ut.
  • Facebook kvitter seg med apper

    Facebook har kvittet seg med tusenvis av apper som feilaktig kan ha misbrukt brukernes personopplysninger, opplyser nettsamfunnet fredag, skriver Washington Post. Facebook startet en prosess i vår, som tiltak etter episoden med Cambridge Analytica.