NRK Meny
Normal

Truede norske harehundraser

Harehundrasene har liten appell hos hundeeiere. I løpet av de siste femten årene er våre nasjonale harehundraser Dunker, Haldenstøver og Hygenhund mer enn halvert.

Dunkertispe
Foto: Steinar Moen

I 2008 ble det født 185 Dunkere, og kun 15 Haldenstøvere og 17 Hygenhunder.
Dunkeren klarer seg altså fortsatt svært godt i konkurranse med våre utenlandske harehundraser, mens Haldenstøveren og Hygenhunden nå er svært truet – hvorfor?

Mindre jakt

Det er færre som jakter hare i dag enn tidligere. Rypejakt og storviltjakt er mer populært. Tidligere jaktet en også mer rev med harehund, men det er nesten ingen som jakter rev mer heller.

Stor konkurranse

De norske harehundrasene har siden midt på 1970- tallet møtt stor konkurranse fra utenlandske støvere, spesielt Finsk støver. Disse rasene ’’skårer’’ ofte bedre på jaktprøver enn hva de norske gjør.
De utenlandske støverne har nok en noe annen måte å jage på - noe både dommere og jegere har premiert høyt.
Dunker, Haldenstøver og Hygen jager fortsatt på en måte i tråd med gammel norsk jaktkultur, der noe mindre målbruk og ærlighet fortsatt har hovedfokus.

Haldenstøver
Foto: Haldenstøverklubben

Familiehund

Mange har vondt for å tenke seg en harehund som en god familiehund, men det er ikke riktig. De norske rasene er kjent for å være stødige hunder med godt gemytt og gode nerver.
Egenskaper som er viktig for en familiehund. Jaktinstinktet ligger latent hos disse som hos alle andre raser. I følge adferdsterapeut på hund Geir Marring, så er det ikke vanskeligere å ha en harehund i familien enn det er å ha en hvilken som helst annen hund.
Det er trist om de norske harehundrasene skulle bli borte.
Hør mer om harehunder her: