Nå har tre av fem tilgang til nettbrett

Det siste året har nordmenns tilgang til smarttelefon og nettbrett økt kraftig, mens pilen fortsetter å peke nedover for papiraviser og tradisjonell TV.

baby med nettbrett

ALT PÅ ETT BRETT: Mobile enheter som smarttelefoner og nettbrett tar over for både TV og avis. I 2013 oppga 61 prosent av nordmenn i aldersgruppen 9–79 at de har tilgang på nettbrett.

Foto: Kleiven, Paul / NTB scanpix

Odd Vaage

SER VEKST PÅ NETT: Seniorrådgiver Odd Vaage i SSB.

Foto: Tonje Bergmo / NRK
Torgeir Waterhouse

SER GENERASJONSSKIFTE: Torgeir Waterhouse i IKT Norge.

Foto: IKT Norge

Tirsdag publiserte Statistisk sentralbyrå Norsk Mediebarometer, den årlige undersøkelsen som kartlegger hvilke medier norske forbrukere har tilgang til, og hvor mye tid de bruker på forskjellige medietyper.

Årets utgave av mediebarometeret viser en fortsettelse av fjorårets trender: Papiravislesing og tradisjonell tv-seing fortsetter å synke, mens bruken av internett øker.

Les også: Mobilen vinner hos avisleserne

En av de tydeligste tendensene er likevel den kraftige veksten i nordmenns tilgang til smarttelefon og nettbrett over de siste par årene.

– Internett vokser fremdeles, og vi bruker stadig mer tid på det. Det går ut over TV-seing og avislesing, sier seniorrådgiver Odd Vaage i SSB.

Eksplosiv vekst på brett og mobil

I 2012 viste mediebarometeret at 57 prosent av de spurte hadde tilgang til smarttelefon, og 37 prosent tilgang til nettbrett.

Ett år senere sier 73 prosent – nær tre av fire nordmenn – at de har tilgang til smarttelefon, mens 61 prosent oppgir at de har tilgang til nettbrett.

– På nettbrett og mobil er det en betydelig utvikling, for ikke å si overraskende stor, sier Odd Vaage i SSB.

SSB har kun registrert tilgang på denne typen mobile enheter de siste to årene, og begge er svært nye teknologier: Den første Iphone-modellen kom til Norge i 2008, mens Ipaden ble lansert i 2010.

– Dette viser at så godt som alle nå går rundt med et medieverktøy i lomma, sier Torgeir Waterhouse i bransjeorganisasjonen IKT Norge.

Mens andelen som bruker internett daglig har steget jevnt og trutt de siste årene, har måten vi bruker internett på, også endret seg.

Sosiale medier opptar stadig flere, og i år svarer 65 prosent av de spurte at de bruker sosiale medier daglig, og kvinnene dominerer.

Også her vises mobile enheters inntog i nordmenns hverdag: I 2011 sjekket 15 prosent av oss e-post på mobilen daglig. I 2013 var andelen oppe i 36 prosent.

For annet internett-innhold på mobil har andelen steget fra 13 prosent i 2010 til 54 prosent i 2013.

– Om du tenker TV-skjerm, papiravis eller bokbutikk, som alle tidligere var ting vi oppsøkte fysisk, har vi dem nå med oss overalt, sier Waterhouse.

Daglig mediebruk i prosent av befolkningen

 

2000

2012

2013

Avis

77

55

51

TV

81

77

74

Radio

57

60

59

Musikk (fysisk format og MP3)

50

40

41

Ukeblad

17

10

8

Bøker

20

25

25

Tidsskrift

14

9

9

Tegneserier

9

4

4

Hjemme-PC

25

70

75

Video

10

11

10

Internett

27

80

85

Papir dør, men sakte

Mens radiobruken holder seg stabil, går det jevnt og trutt nedover for papirmedier.

Mens 55 prosent av de spurte i 2012 sa at de leste papiraviser i løpet av en gjennomsnittsdag, var tallet sunket til 51 prosent i 2013.

Andelen som har avisabonnement synker også. I 2013 hadde 58 prosent av befolkningen ett eller flere avisabonnement i husholdningen sin. I aldersgruppen 20–24 år var det derimot kun 26 prosent som hadde avisabonnement.

– Akkurat nå er det rundt femti-femti som leser nettaviser og papiraviser. Men blant de unge er det dobbelt så mange som leser av iser på nett som på papir, sier Vaage i SSB.

Waterhouse i IKT Norge mener dette tydeliggjør et generasjonsskifte i mediebruken.

– Grunnen til at mange holder på papiraviser, er nok den samme som at mange i det lengste holdt på fasttelefon: De kan ikke tenke seg å være uten. Nye generasjoner som er vant til digitale plattformer, ser ikke det samme behovet.

Også andre typer papir har opplevd en kraftig nedgang det siste tiåret: Kun åtte prosent av de spurte meldte i 2013 om daglig lesing av ukeblader, og kun fire prosent leste tegneserier. Det er en halvering av bruken sammenlignet med det tidlige 2000-tallet, selv om bruken for begge har holdt seg stabilt lav de siste årene.

At papir er på vikende front, betyr ikke at det er døende, mener Waterhouse:

– På musikkmarkedet vil det alltid være en viss andel som er interessert i vinyl, og på avismarkedet vil alltid være noen som er interessert i papir. Papiravisene vil ikke bli helt borte, men de vil nok bli nisjeprodukter.

Tradisjonell TV-seing noe ned

Tradisjonell TV-seing synker også noe fra 2012 til 2013, fra 77 prosent til 74 prosent.

Toppåret i nyere tid var 2010, da 82 prosent av de spurte sa de så på TV daglig. Siden har andelen selverklærte TV-seere gått ned med et par prosentpoeng hvert år.

E-bøker er fortsatt knapt et blink på radaren i det norske medielandskapet, men bruken har likevel økt vesentlig det siste året. Mens 11 prosent av de spurte hadde tilgang til en form for e-bokløsning i 2012, var tallet steget til 19 prosent i 2013.

Kulturstrøm

  • Høie skal revurdere seteregel

    Etter press frå kulturlivet vil helseminister Bent Høie vurdere koronaregelen om fastmonterte seter på ny. – Blir det ei endring, er dette ein gladnyheit for musikk, kunst og kultur, seier Tone Østerdal i Norske Konsertarrangørar til Dagsavisen.

  • Har kjøpt Trump Baby-ballongen

    Britisk museum vil stille ut den berømmelige kjempebabyballongen som etterligner Donald Trump. Den seks meter høye ballongen ble et symbol under protestmarsjer mot Trump i hans regjeringstid. Den ble først luftbåren i London i 2018. Ballongen er kjøpt inn av museet til sin samling viet protestbevegelser.

    En seks meter stor Trump-baby har fått tillatelse av borgermesteren til å sveve over parlamentet i London