Tiller-roman med levande og døde

Mykje er bra i Carl Frode Tillers nye roman «Flukt», men opplegget med å setje sansingar, tankar og levande og døde i spel, fungerer overraskande dårleg, skriv NRKs litteraturkritkar Marta Norheim.

Kulturstrøm