Kulturstrøm

  • «Børning» i India

    «Børning 3» har sørget for høye kinotall med en åpning på 122.000 kinogjengere. Nå leker produsenten med tanken om en «Børning 4», flyttet til India. En «Bombay Børning».

  • Vil gi Norge offisielt samisk navn

    Regjeringen ønsker å innføre et offisielt navn på kvensk eller samisk. Statsråd Linda Hofstad Helleland sier til NRK at dette er en synliggjøring av Norge som en flerspråklig stat. I praksis vil dette bety flere språk på skiltene ved riksgrensene.

  • EU skal definere kva ei pølse er

    Eit forbod mot at vegetariske produkt skal få bruke namn kopla til kjøtprodukt skal opp til avstemming i EU-parlamentet onsdag. Dersom det blir vedteke, får ikkje vegetarprodukt bruke omgrepa som steik, burger, pølse eller schnitzel i namna.