Taus kunnskap

«Hva er et sted?»
Et tilsynelatende enkelt spørsmål.
Men dette spørsmålet hjelper oss å trenge inn i verden og å se virkeligheten med et nytt blikk

Seiler, Lofoten Foto Øivind Haugen NRK
Foto: Øivind Haugen /NRK

Hør: Studio Sokrates: Jazz og filosofi i Nordnorge del 5 02.10.2010

Se: Studio Sokrates: Jazz og filosofi i Nordnorge del 5, 02.10.2010

Kveita
Jakob Meløe ble født på Hadseløya i 1927. Faren Martin var klokker og skoleinspektør i Hadsel kommune, og moren Signe var… ja, Mor. Meløe skriver om oppveksten på Hadseløya:

«I botn av ei djup vik som heter Keila, er der ei fjære som heter Jakobsfjæra, for der hadde en fisker som hette Jakob brygga si og der trakk han opp båtan sine. . I den fjæra var der en stor, flat stein, den var stor nok til at to stykker kunne stå der samtidig. Den steinen hette Kveita.

Der var det greit å legge til (med robåten) når du skulle ta folk om bord eller sette folk på land. Der var andre og større steiner i nærheten, men de hadde ikke noe navn fordi de ikke var i fast bruk. De var ikke steder i den forstand som Kveita var et sted. Jeg vet ikke om Kveita fremdeles er et sted, eller om den nu bare er en av de mange steinene på nordsida av den fjæra» (Meløe i Hamaren nr 3, 1995 s 6)

Hva er det som foregår her?
Meløe skriver: «Vår verden, eller vår omverden, får «skikkelse» etter hvert som våre handlinger eller virksomheter får skikkelse. (…) Tingene vi lager oss for å greie oss bedre i verden (verktøy, fartøy, kjøretøy) gjør det mulig for oss å være virksomme på måter som ikke er mulig uten disse «verktøyene». (Du kommer deg ikke ut på havet uten en båt, og får ikke fisk uten fiskeredskap)

Og nå er det Jakob Meløe sitt poeng at vi ikke kan begripe den (om-)verden vi lever i uten samtidig å ha begrep om hvordan våre virksomheter gir mening, steder og skikkelse til den omverden vi befinner oss i. Når du begriper hva et sted er – begriper du samtidig den menneskelige virksomheten som gjør stedet til et sted. (Hamaren, s 8)

Taus kunnskap
Det er denne «tause kunnskapen» som er fraværende når der kommer en fyr fra fiskeridepartementet og forteller at: «Jeg har studert økonomi, og ser med en gang at båten og fiskebruket ditt er for lite til å bli økonomisk drivverdig»

Jakob Meløes refleksjoner over spørsmålet «hva er et sted» får moralske og vitenskapsteoretiske konsekvenser: I en artikkel fra 1998 sier han: «Det er min erfaring at hvis du ikke deltar i folks liv, i deres arbeidsliv, i deres høytider og fest, så forblir du en utenforstående, ikke bare rent menneskelig, men også begrepsmessig.» (Store norske leksikon)
(Det blir mer om Jakob Meløe og vitenskapsteori om to uker)

Musikken:
1: The Alf Kjellman Project: «Mr Dean is waiting for the Beep»
2: Alf Kjellman «Fred»
Se spilleliste for Studio Sokrates i Spotify: Studio Sokrates spilleliste i Spotify

Kulturstrøm

  • Utsetter Michelin-utdelingen

    Utdelingen av årets stjerner til nordiske gourmetrestauranter er utsatt på grunn av pandemien. Den prestisjefylte Michelin-utdelingen skulle holdes i Stavanger 8. februar, men er utsatt til mai. Kun kort tid etter prisutdelingen i februar 2020 måtte de fleste gourmetrestaurantene stenge.

  • Fall i champagne-salget i fjor

    Salget av champagne falt 18 prosent i fjor, opplyser bransjeorganisasjonen CIVC. Koronapandemien førte til stengte barer og restauranter i 2020, men nedgangen var mindre enn CIVC fryktet etter den første nedstengingen i mars og april.