NRK Meny
Normal

Lovverk skal bli nytt og tidsriktig

Regjeringen tar grep om ulovlig fildeling. Nå skal lovverket som er eldre enn internett, oppdateres.

max

Ulovlig fildeling av kinosuksessen «Max Manus» er en fildelingssaker i det norske rettssystemet.

Foto: Frank André S. Bremnes

Ulovlig fildeling av kinosuksessen «Max Manus» er ett eksempel på fildelingssaker i det norske rettssystemet. Internett har gjort det enkelt å skaffe seg både musikk, film og bøker helt uten å betale for dem.

Trine Skei Grande

Venstres nestleder, Trine Skei Grande.

Foto: Gorm Kallestad / Scanpix

Det norske lovverket er så gammelt at fildeling over internett ligger i en juridisk gråsone.

Nå tar regjeringen det første skrittet på veien for å løse problemene rundt ulovlig fildeling. Nestleder i Venstre, Trine Skei Grande, har i mange år etterlyst et moderne regelverk.

– Det er ganske lenge siden Venstre foreslo dette for første gangen. Det er veldig mye inntekt til kunstnere og mange gode, tekniske løsninger som har gått oss forbi på den veien.

Krevde standpunkt fra politikerne

Skei Grande har ikke vært alene om å kreve et oppdatert lovverk som omfatter de teknologiske mulighetene som ligger i internett.

Under valgkampen gikk kunstnere sammen om kampanjen «Dele - ikke stjele». Forfatter Anne B. Ragde var en av dem som troppet opp på Stortinget og krevde at politikerne tok grep om ulovlig fildeling.

– De politiske partiene må her innta et helt entydig, prinsipielt standpunkt om at det ikke går an å stjele åndsverk. Vi lever av dette. Jeg må snakke på vegne av forfattere, vi leverer en råvare som vi har skapt. Vi kan ikke bare å sitte å se på at det stjeles.

Skal stimulere til lovlig bruk

Roger Solheim

Statssekretær Roger Solheim.

Foto: Ketil Frøland/Kulturdepartementet

Nå tar Kulturdepartementet grep og setter ned et utvalg som skal bidra til å lage en ny og tidsriktig åndsverkslov. Statssekretær Roger Solheim vil ikke være med på at arbeidet kommer altfor sent i gang.

– Nå må vi ta som utgangspunkt at vi nå skal sette ned en referansegruppe for å se på hvordan vi kan finne gode løsninger.

Utfordringen blir ifølge Solheim, å finne løsninger som ivaretar både rettighetshaveres og forbrukeres interesser. Målet er en løsning som stimulerer til lovlig bruk og som reduserer ulovlig bruk.

Utvalget skal settes sammen av aktørene i markedet. Både internett- leverandørene, representanter for kunstnerne og også forbrukerne skal være med. Det tror Trine Skei Grande er et klokt valg.

– Dette er ikke så mye jus, det er like mye det å finne gode løsninger for framtiden som gjør det givende og inntektsbringende å være kunstner, mener Skei Grande.

Motparter møtes i fildelingsutvalg

Atle Lessum, informasjonssjef i Telenor

Atle Lessum, informasjonssjef i Telenor.

Foto: Telenor

Informasjonssjef i Telenor, Atle Lessum, sier de lenge har vært klare til å være med å finne moderne løsninger på fildelingsproblematikken.

– Her er det mange gråsoner, og det er ingen tvil om at det er nødvendig med en skikkelig gjennomgang av både lovverket og holdningen til den enkelte aktøren.

Telenor er for tiden midt i en rettsprosess der musikk- og filmbransjen forlanger at internettleverandøren stenger tilgangen til verdens største nettsted for fildeling, The Pirate Bay. Nå skal partene møtes i fildelingsutvalget, noe Atle Lessum ser frem til.

– Vi er alle sammen enige om at kunstnere og artister skal få betalt for sine åndsverk, men vi er uenige om metoden for å komme dit, og så får vi se om vi gjennom diskusjon klarer å finne gode løsninger.

Kulturstrøm