NRK Meny
Normal

Synden søker sitt eget

Finnes det noe som bestandig er syndig? Noe som ikke varierer fra epoke til epoke, men som er synd – uansett?
Tja…

Dagen derpå

Hør: Studio Sokrates: Synd og tilgivelse del 3 27.11.2010

Gregorius Dialogus:

Pave Gregor den store (540-604)Er også kjent med tilnavnet «Gregorius Dialogus», (dialogmakeren) fordi han forfattet en rekke dialoger, samtaler mellom to parter – for å formidle sine tanker og meninger. I dag mener man at Gregorius er opphavsmannen til listen over « De syv dødssynder »: Begjær, hovmod og vrede, misunnelse, griskhet og latskap og til sist fråtseri.

Den som leter etter mellommenneskelige forhold som kvalifiserer til stempelet «synd» støter fort på de syv dødssynder og pave Gregor den 1. Våre medmennesker som oppholdt seg på jordskorpen samtidig med pave Gregor den 1, altså på 600tallet hadde ingen klimakrise eller atombombetrussel hengene over seg, likevel var tanker om verdens undergang og endetid veldig vanlig.

Trøst
I sånne tider er behovet for trøst stort. Det er vanskelig å tumle rundt aleine i steinrøysa med tanker om en brå og uventet slutt på hele tilværelsen slik vi kjenner den. Dersom vi leser pavens identifikasjon av hva som er (døds)synder i lys av en slik grunnleggende eksistensielle usikkerhet får dødssyndene en ny tone:

Den som erkjenner å ha vært i nærheten av en av dødssyndene, grådighet, for eksempel, eller fråtsing og begjær, - han eller hun kan begynne å rense sin sjel – med en gang. Altså før verden går under. Leser man paven slik får man fram en viss storhet ved Gregorius: Han er mer opptatt av å trøste og forløse i sin tenkning – enn av å straffe og å refse. Vi er ikke helt maktesløse selv om verden muligens går under..
Gregorius omtalte seg selv som «Servus Servorum Dei», «Guds tjeneres tjener», en tittel som alle paver etter Gregorius har brukt.

Synden søker seg selv.
Men hvis noe er universelt syndig, hva skulle i så fall det være? Det evig syndige? Jeg låner en formulering fra Trond Berg Eriksens innledning til «Reisen gjennom helvete: Dantes Inferno » (HYPER) «Til grunn for alt dette ligger synden, som søker sitt eget, og ikke det felles beste» (Eriksen s 47)

Det er altså når det felles beste settes til side i tanke og handling at synden oppstår. Her ligger hunden begravet.

Musikken: Dersom du bruker Spotify kan du høre muskkken ved å klikke på lenkene nedenfor:

1: April in Paris

2: Tariff

Kulturstrøm

  • Penger til Blues-film

    Formannskapet på Notodden bevilget i går 300 000 kroner til filmprosjektet Bluestown Rising. Daglig leder for prosjektet, Jostein Forsberg, sier til Telen at det var en reel fare for at prosjektet kunne stoppet opp uten disse pengene.

    Jostein Forsberg
    Foto: Ragnar Lurås / NRK
  • Voldsom vekst for Facebook

    Facebooks resultat i første kvartal vokste med 63 prosent til 5 milliarder dollar. Facebooks inntekter fra reklame har vokst 50 prosent til 11,8 milliarder dollar – tilsvarende 94 milliarder kroner.