Hopp til innhold

Det er offisielt: svenskene kommer

Svenskene får drive kino i kloakkhallene. SF Kino har i dag undertegnet kontrakt med Festningen eiendom.

Video Det blir storkino i kloakkhallene

Det blir storkino i kloakkhallen. Og det blir svenskene som skal drive den.

Foto: Nyhetsspiller

Alle antok det, men nå er det et faktum: Svenskene skal skape en filmens storstue i det nedlagte renseanlegget ved Akershus festning.

Kulturelt møtested

Etter en grundig vurderingsprosess er det klart at Festningen Eiendom tildeles kontrakten. Konseptet vil styrke festningen som et kulturelt møtested for publikum samtidig som festningens verdighet ivaretas, skriver Forsvarsbygg i en pressemelding.

– Dette vil bidra til å revitalisere denne delen av Oslo sentrum. Det er i tråd med helhetsplanen for Akershus festning. Planen innebærer at Akershus festning skal ivareta rollen som nasjonalt monument, være hovedsete for forsvaret og utvikles til byområde for allmennheten, sier arkitekt og prosjektleder Thor Krogh i For-svarsbygg.

NRK har tidligere skrevet om at flere har betraktet kampen om kloakkhalltomten som urettferdig, og at den svenske kinogiganten SF syslet med kinoplaner sammen med Forsvarsbygg flere år før Forsvarsbygg la ut en annonse der de etterlyste profesjonelle aktører til å utvikle anlegget til kulturformål.

Oslo Kino trakk seg

Selv om innleveringsfristen for tilbud ble utsatt, valgte Oslo Kino til slutt ikke å inngi bud. Høsten 2013 kan den nye storkinoen i Oslo stå ferdig. Monopolet, som Oslo Kino har hatt siden 1926, blir dermed brutt.

– Blant taperne er Oslo Kino, og dermed mange av de tradisjonsrike kinoene i hovedstaden. De kan bli nedlagt, sa NRKs kulturkommentator Agnes Moxnes tidliger.

Fra kloakk til kultur

Oslos gamle renseanlegg ble bygget i perioden 1938 til 1940. Siden driften opphørte i 1979, har bygget stått tomt. For å styrke festningen som et kulturelt møtested for publikum utlyste Forsvarsbygg i november i fjor en åpen konkurranse om å skape ny aktivitet i det nedlagte renseanlegget.

Utlysningen er i tråd med vedtatte helhetsplan for Akershus festning og sammenfallende med Oslo kommunes ønske om revitalisering og utvikling av Kvadraturen.

Forsvarsbygg mottok i alt seks forslag til potensielle konsepter før fristens utløp. En evalueringsgruppe nedsatt av Forsvarsbygg, bestående av eksterne arkitekter med erfaring fra byplanlegging, kommandanten for Akershus festning samt representanter fra Forsvarsbygg, vurderte de seks innkomne tilbudene.

– Pushwagner for smalt

Gruppen anbefalte Forsvarsbygg å gå videre med tre konsepter: Pushwagner Museum v/ Pushwagner Stiftelsen, Konsert- og kulturarena v/ Aspelin Ramm Eiendom AS og Kino- og kultursenter v/ Festningen Eiendom AS.

Av disse tre ble et revidert konsept til Pushwagner Museum ansett å være for smalt i forhold til kriteriene i utlysningen. Det ble gjennomført forhandlinger med de to gjenstående kandidatene, som begge oppfylte kriteriene i utlysningen. Da Konsert- og kulturarena ved Aspelin Ramm Eiendom AS trakk seg pga. usikkerhet knyttet til økonomi, fortsatte forhandlingene med Festningen Eiendom AS. Forhandlingene resulterte i avtalen som nå inngås.

Kulturstrøm