-Riksmeklingsmannen er egentlig Julenissen!

Han holder seg skjult store deler av året og deler ut gaver når han først dukker opp…

Julenissen
Foto: RICHARD CAMPION / AP

I forkant av lønnsoppgjøret for offentlig sektor kommer det oppsiktsvekkende teorier om selveste Riksmeklingsmannens identitet. Jan Paul Brekke (DBP) lanserte under en TV-debatt teorien om at den mye omtalte Riksmeklingsmannen egentlig er Julenissen.

Tvil om habilitet

– Tegnene er for mange til at de kan ignoreres, hevder Brekke.– Begge dukker opp som ut av en sekk (sic.) en gang i året og begge deler ut gaver. Brekke hevder teorien reiser berettiget tvil om Riksmeklingsmannens habilitet, særlig i forhold til rein-eiere og produsenter av grøtprodukter, tresleiver og rottegift.

Krever granskning

– Det Blå Partiet har nedsatt en granskningskommisjon som skal undersøke saken, blant annet ved å sjekke hvem som er ”på do” eller ”ute en tur” mens Riksmeklingsmannen opptrer, samt ved å foreta en komparativ visuell undersøkelse av Riksmeklingsmannens sko, både i forhold til Julenissens sko og min fars sko, fremholder Brekke. - Kanskje også min onkel Jarles.

Mer om lønnsoppgjøret for stat og kommune her

 

Kulturstrøm