– Staten har opplagt en jobb å gjøre

Nesten halvparten av alle nynorskkommuner får sjelden eller aldri brev fra staten på nynorsk. – Det er pinlig, mener Språkrådet.

Video Staten svikter nynorskkommunene

Kulturminister Anniken Huitfeldt innrømmer at staten har et språkproblem.

– Det er selvsagt at staten skriver brev og e-poster på den målformen som kommunen selv har valgt. Det er alvorlig når staten ignorerer dette valget, sier fagkoordinator i Språkrådet, Nina Teigland.

Hør om undersøkelsen i Kulturnytt:

Undersøkelsen er laget av Språkrådet, Landssammenslutninga av nynorskkommunar og Nynorsk kultursentrum.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.
Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Den viser at det er de sentrale statsorganene som oftest bryter loven, mens de regionale og lokale er flinkere.

Les rapporten her

Nina Teigland

Nina Teigland

Foto: NRK

Bare 14 prosent av de 114 kommunene har noen gang klaget på at brevene fra staten er på en annen målform enn den de selv har valgt.

– Jeg oppfordrer kommunene til å sende klager til Språkrådet, sier Nina Teigland.

– Nedslående

Fjell i Hordaland er en nynorskkommune. Der sitter informasjonsrådgiver Vigleik Brekke og leser et brev fra Kulturdepartementet. Problemet er bare at det er skrevet på bokmål.

Hør informasjonsrådgiveren:

– Det er nedslående, for vi har en målbrukslov som statlige organ skal følge opp. Selv legger vi stor vekt på å bruke nynorsk i alle skriv som går ut fra kommunen, sier Brekke.

– For dårlig

114 norske kommuner har valgt nynorsk som målform. Over halvparten får sjelden eller aldri brev skrevet på nynorsk. Dette gjelder også brev fra Kulturdepartementet, som skal se til at målloven blir fulgt.

– Det er rett og slett alt for dårlig. Derfor har jeg i et brev bedt alle departementene skjerpe seg. Får staten brev på nynorsk, skal de besvares på nynorsk, sier kulturminister Anniken Huitfeldt.

Delta i diskusjonen!

Kulturstrøm