Hopp til innhold

Språkrådet kårar fyord

Ord og uttrykk som «robust», «utruleg» og «omforent» er brukte opp, og har hamna på Språkrådet si fyordliste. Folk bør i staden prøve å finne andre ord, meiner rådet.

snakkebobler med kryss over viktigheten av og utrolig

OPPBRUKT: Enkelte ord har blitt brukt så mykje at dei nesten er tappa for meining, meiner Språkrådet.

Foto: scanpix/NRK

Kvart år kårar Språkrådet «Årets nyord» som heidrar nye ord og uttrykk som har kome inn i daglegtalen det siste året. No kjem også lista over ord Språkrådet meiner vi må bytte ut i språket.

«Årets fyord» er ord rådet meiner anten blir brukt feil eller for mykje. Enkelte har blitt brukt så mykje at dei nesten er tappa for meining.

– Uklare uttrykk

Erlend Lønnum, rådgiver i Språkrådet

Bruken av tomme moteord går ut over bodskapen, meiner Erlend Lønnum i Språkrådet.

Foto: Språkrådet

– Vi har laga denne kåringa for å slå eit slag for gode norske uttrykksmåtar. Orda på lista er ofte upresise og ulne, og det kan gå ut over bodskapen, seier rådgjevar i Språkrådet, Erlend Lønnum.

Han seier dei har hatt mange eksempel å velje i, men at dei etter ein liten diskusjon har valt ut eit lite knippe ord og uttrykk til lista. Språkrådet kallar kåringa for uvitskapleg, subjektiv og uhøgtidleg, men sakleg.

Lønnum trekker fram «å vere omforent om noko» og «å adressere ei problemstilling» som uttrykk som er uklare eller utan klar meining på norsk.

– Ofte er det mykje betre å seie at vi har blitt samde om noko, og at vi tar opp eit problem.

Ord og uttrykk som «robust», «utrolig» og «omforent» er brukt opp, og har havnet på Språkrådets fyordliste.

Orda og uttrykka på lista har vakse seg store fordi dei har blitt brukt av politikarar, journalistar og andre som uttaler seg i offentlegheita. Ved at uttrykka blir gjentatt fleire gongar, festar dei seg i daglegtalen.

– Lista er ikkje eit forbod mot å bruke desse orda. Det er heller ei oppmoding om at dei som brukar orda, tenker seg om og prøver å finne betre måtar å seie det på, seier Lønnum.

– Pinleg

Henrik Asheim

Henrik Asheim lovar å skjerpe språkbruken og bli meir konkret.

Foto: Høyre

Ein av dei som oftast brukar av uttrykket «viktigheten av» på Stortinget, er ifølge søketenesta Sagt i salen Henrik Asheim frå Høgre.

– Dette var pinleg for meg. Eg trudde eg var ein «klar tale»-politikar med eit bevisst forhold til språket. Eg prøver å bruke dei rette uttrykka og vere konkret. Her må det skjerping til, seier han når han blir konfrontert med tala.

Asheim trur politikarspråket lett kan bli uforpliktande fordi dei forpliktar seg gjennom det dei seier. Sjølv lovar han å bli meir konkret og enda meir bevisst på korleis han brukar språket. Og då er slike kåringar frå Språkrådet ei viktig påminning.

– Det er kjempebra at Språkrådet gjer dette. Ei slik bevisstgjering fører til at ein skjerpar seg. For nokre år sidan brukte mange uttrykket «i forhold til» feil. No går det nesten eit sus gjennom salen når det skjer.

Kulturstrøm

 • Tupac-mistenkt siktet

  Politiet i Las Vegas har arrestert en mann mistenkt i drapssaken etter at Tupac ble skutt og drept i 1996, melder nyhetsbyrået Associated Press. Han er nå siktet i saken.

  Mannen som er pågrepet har angivelig tilknytning til personen politiet mistenker står bak drapet på Tupac.

  Det er foreløpig ikke kjent hva mannen er siktet for, men vedkommende har lenge vært kjent for etterforskerne. Mannen har selv innrømmet i intervjuer og i en egen selvbiografi fra 2019 at han var i bilen da skuddvekslingen skjedde, skriver NTB.

  Tupac var bare 25 år da han døde.

  Tupac Shakur var også kjent som 2Pac og etter hvert Makaveli – og solgte over 80 millioner album på den tida da folk kjøpte fysiske plater.

  Han var involvert i flere skyteepisoder og var en del av konflikten mellom rapperne på øst- og vestkysten av USA.

  Tupac
  Foto: AP / NTB