Spår konsertdød

Kommuner spår konsertdød hvis Trond Giske ikke gjeninnfører musikktilskudd til lokale arrangement.

Musikkfest 2007
Foto: Stian Lysberg Solum / SCANPIX

Det er blitt færre konserter i norske kommuner og enda færre skal det bli. Det mener flere kommuner NRK Kulturnytt har snakket med. Nå vil de ha tilbake den gamle tilskuddsordningen kultur- og kirkeminsiter Trond Giske tok bort i fjor.

- I vår kommune har vi store hull i eldreomsorgen og skoleverket som må tettes først når vi får nye midler, sier Gunnar Andenes, kultur- og næringssjef i Volda kommune.

Kommunalt dragsug

I et brev til kultur- og kirkedepartementet ber han om at støtteordningen gjenopprettes. For etter at kultur- og kirkeminister Trond Giske bestemte at tilskuddsordningen for lokale musikktiltak skulle nedlegges fra og med 1. januar i år, er det opp til hver enkelt kommune å bevilge penger. Kommunene har i 2007 fått et betydelig økonomisk løft, noe Giske mener forsvarer nedleggelsen av ordningen. Men midlene er ikke øremerket og flere kommuner opplever at pengene forsvinner inn i det kommunale dragsuget.

-Politikerne prioriterer det mest synlige først, og da er det klart at det blir vanskelig å gi jazzklubben i Volda 40 000 kroner, sier Andenes.

- Naivt

I mars ba kultur- og kirkedepartementet et utvalgt antall kommuner om svar på hvordan hver enkelt har ivaretatt aktivitetene som tidligere fikk støtte gjennom tilskuddsordningen. Her kommer det fram at noen kommuner har klart å kompensere den fraværet med økte kommunale bevilgninger. Men langt ifra alle har anledning til dette, mener Karl Ove Midtbø, kultursjef i Os kommune.

- Vi som jobber med kultur registrerer at det ikke alltid er kulturtiltakene som står helt øverst når pengene skal fordeles.

I brevet til kultur- og kirkedepartementet skriver Midtbø at en ikke kan forvente at kommunen automatisk vil overta der tilskuddsordningen tidligere bidro.

- Det er flott at kommunene får overført større rammetilskudd, men å tro at store deler av det automatisk går til kulturtiltak, er naivt.

Kulturdepartementet ønsker ikke å kommentere saken før de selv har sett på svarbrevene de har fått fra kommunene.

Kulturstrøm

  • Scenerøyk gjør musikere syke

    Én av fem musikere i orkestergraven hos Den Norske Opera og Ballett blir sykemeldt på grunn av røyk som brukes som effekt på scenen, skriver Klassekampen. Flere mener de har utviklet astma i voksen alder fordi de blir utsatt for store mengder scenerøyk.

  • Krigshelt i Brage-nominert bok døde

    Norges siste grenselos, Åge Aulie, døde onsdag. Han var hovedinformant for boka «Grenselosene» av Hege Kofstad. Aulie deltok aktivt i boklanseringen med godt besøkte foredrag. Han rakk å oppleve at boka ble nominert til Brageprisen. Aulie begynte som grenselos som åtteåring og ble 85 år gammel.

  • Markusplassen stengt grunnet flom

    Ordføreren i Venezia, Luigi Brugnaro, har valgt å stenge Markusplassen som følge av den høye vannstanden i byen. Han mener storflommen er en helserisiko for innbyggerne og anbefaler folk å unngå å reise. Vannstanden er nå 153 cm over normalnivå.