Solon

Til Krøsus sa den vise Solon ved synet av hans skatter:
Du først bak gravens stille hegn vil lykken finne!
Solon og Krøsus må ha lagt seg nedpå en stund for å diskutere filosofi.
«Hvem er den lykkeligste av oss to?»

Solon
Foto: Wikipedia

Hør: Studio Sokrates - Greske tanker - del 1 111022

Eventyr
Episoden mellom Krøsus og Solon er så gammel at vi ikke vet om den fant sted eller ikke. Den finnes hos Herodot før den dukker opp igjen hos Æsop og i vår egen tid hos Tolstoy . Poenget var at Krøsus var steinrik, men Solon ble ikke imponert.
Lykken hefter ikke ved besittelse og prakt. Den er et annet sted.

Det er Solon (638-558 f Kr) som interesserer oss i dag. Ikke så mye fordi han tok turen til Tyrkia og la seg inn hos Krøsus men fordi han er den vi forbinder med de første forsøkene på å lage demokrati i antikkens Hellas.
Hvilke erfaringer var det grekerne gjorde seg den gang da – og som ledet Solon til å foreta de første bevegelsene i retning av demokratisk styresett?

Tre sjakktrekk
Solon gjorde tre endringer i Athen: Han bestemte gjorde slutt på gjeldsslaveri. Fattige bønder som ikke kunne betale gjeld mistet friheten og ble brukt som slaver, en praksis som til slutt må ha truet matforsyningen til Athen.

Solon endret på strafferettslig praksis. Han innførte «folkedomstoler» der rettslige avgjørelser skulle tas i full offentlighet, og han var den første som bestemte at all lovgiving skal kunngjøres offentlig.

Vismann
Hvorfor regnet athenerne Solon som en klok statsmann? Kanskje fordi han kan ha vært en sammensatt person? Han sluttet seg aldri helt og holdent en enkelt familie eller pressgruppe i Athen, men søkte snarere å formidle mellom, og å balansere familier med motstridende interesser. Dermed innførte han en tidlig versjon av diplomatiet i en offentlighet som i sterk grad var preget av «partisaner»

Senere skulle Aristoteles formulere denne egenskapen som vi altså finner hos Solon slik:

  • «den som gir lover i ånden til den høyeste form for visdom, nemlig den kunsten som er andre overlegen fordi den kjenner formålet som handlingen skal tjene, det betyr at han kjenner det som er godt i enkeltsaker, men også at han kjenner det høyeste gode, i naturen» (Metafysikken, I.ii982b4-7) (Her siterer jeg fra artikkelen The Statesman as Political Actor av Richard Bodéüs, i Greek Thought, a guide to classical knowledge, s 135)


Musikken:
Vi setter i gang en liten miniserie der vi hører om livet og musikken til trompetlegenden Henry ”Red” Allen (1908-67) denne uken. Musikken vi spiller kan du høre her hvis du bruker Spotify Studio Sokrates spilleliste i Spotify

Her har vi Red Allen i et opptak fra 1964 - Rosetta: Full swing på kort varsel!

1: Panama, Red Allen & Luis Russells orkester
2: Someday, Sweetheart

Kulturstrøm

  • Får kulturrådets ærespris

    Cliff Moustache, dramatiker, teaterregissør, kunstnerisk leder og drivkraft ved Nordic Black Theatre, får Kulturrådets ærespris for 2020. Prisen, på 600.000 kroner og en løvestatuett, har blitt delt ut siden 1968. Tidligere vinnere er blant andre Alf Prøysen, Arne Nordheim, Anne-Cath Vestly, Liv Ullmann, Jan Garbarek, Mari Boine og Jan Erik Vold (NTB).

    Cliff Moustache
    Foto: Else Karine Archer / NRK