NRK Meny
Normal

Snart strikker ingen

Strikker du? Kjenner du noen som kan strikke? Barna dine lærer det muligens ikke. Iallefall ikke på skolen. Skolefolk er skuffet over den rødgrønne regjeringens satsing på kunst- og håndverksfag.

Strikking
Foto: Illustrasjonsfoto: Colourbox

– Ferdigheter går tapt, og faget svekkes, mener kritikerne.

Mens kulturbudsjettene vokser, og Norge får stadig flere kunstnere og designere, får kunst- og håndverksfag stadig mindre plass i norsk skole, ifølge skolefolk.

- Faget er nå så lite at det er vanskelig å få fagfolk til så små stillinger. Vi har hørt veldig mange signaler på at de skal ta tak i det og at de ønsker å gjøre ungdomstrinnet mer praktiskorientert. Men, i praksis ser vi liten endring, sier rektor på Gosen skole i Stavanger kommune, Hilde Solberg.

- Situasjonen er skremmende

Designere og kunstnere får vi stadig flere av. Kultur og næring er slagord i kommunene. Men, ifølge Liv Klakegg Dahlin har norsk skole ikke tatt dette inn over seg.

- Situasjonen er skremmende. Ferdigheter forsvinner. Vi ser barn og unge som har talenter innenfor disse fagene og ikke får prøvd seg. Og det kanskje mest bekymringsfulle er at kompetansen forsvinner helt. Hvis vi ikke gjør noe nå så ødelegges flere fagområder, sier Liv Klakegg Dahlin, som leder et høyskolenettverk innen estetiske fag.

Regjeringen mislykkes

Bård Vegar Solhjell

Bård Vegard Solhjell, SV

Foto: NRK

Regjeringens tilbud om etterutdanning i estetiske fag har vært delvis mislykket, fordi skolene prioriterer andre fag, innrømmer kunnskapsministeren. Men Bård Vegar Solhjell avviser at regjeringen ikke har gjort noe som har virket.

- Vi har innført krav om fagkompetanse for å undervise i praktiskestetiske fag på ungdomstrinnet. Vi har satt i gang videreutdanning i fagene og vi har innført en lærerutdanning der kunst og kultur som metode skal være obligatorisk og kunne brukes i alle fag

- Vi er på vei, men har langt igjen før vi har en så god kultursatsing i skolen som vi bør ha, innrømmer Solhjell.

Birger Kolsrud Jåsund

Birger Kolsrud Jåsund, Kulturnytt

Foto: Ann-Iren Finstad / NRK
Partiutspørring i Kulturnytt

Programleder Birger Kolsrud Jåsund skal i to uker framover grille politikerene i dei viktigeste kultursakene kl. 16.30 i NRK P2.

Hvilken saker mener du kulturpolitiker i SV, May Hansen skal svare på?